Verkiezingen 2016

Besluit CSB 3 maart 2016 kiezersregisters

VASTSTELLING KIEZERSREGISTER

In de bijeenkomst van het Centraal Stembureau op donderdag 3 maart 2016 is het UT kiezersregister voor de verkiezingen van de Universiteitsraad vastgesteld.

Het kiezersregister ligt ter inzage ter griffie van de Universiteitsraad in Spiegel 314.

Centraal Stembureau