Informatie Verkiezingen

Verlenen uitstel dag kandidaatstelling
De huidige CC-fractie heeft het Centraal Stembureau uitstel gevraagd voor het inleveren van hun kandidatenlijst voor de komende verkiezingen van de UR.

Reden hiervoor is dat men op dit moment nog onvoldoende serieuze kandidaten voor de lijst heeft; men verwacht dit probleem op korte termijn te kunnen oplossen.

Dit verzoek wordt ondersteund door de overige (potentiele) indieners van een kandidatenlijst.


Het Centraal Stembureau heeft besloten dit verzoek te honoreren en stelt als nieuwe uiterste datum van indiening van de kandidatenlijsten vast: woensdag 9 april, 17.00 uur.Dit besluit van het Centraal Stembureau ligt vrijdag 4 april en maandag 7 april ter inzage in kamer 300 van de Spiegel. Tegen dit besluit kan tot en met woensdag 9 april bezwaar aangetekend worden bij het College van Bestuur.


Met vriendelijke groet,


Jacqueline Ribberink

Voorzitter Centraal Stembureau

Universiteit Twente

tel. 053/4892027