Informatie Verkiezingen

Tijdschema verkiezingen 2008-2009Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-011

Fax


Datum

15 januari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: tijdschema verkiezingen URaad 2008-2009
dinsdag 15 januari


09.00 uur

Bijeenkomst CSB ter vaststelling peildatum

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 6 maart

Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

dinsdag 11 maart


9.00 uur

Vaststellen kiezersregister, griffie UR, Spiegel 500

(art. 9.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

dinsdag 11 t/m maandag 17 maart

Kiezersregister ter inzage ter griffie UR, Spiegel 500. Gelegenheid tot het indienen van verzoeken tot verbetering van het kiezersregister (art. 10 en 11 Kiesreglement UR)

dinsdag 18 maart9.00 uur

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister (art. 12 Kiesreglement UR) Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau (indien nodig)

dinsdag 18 t/m woensdag 26 maart

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau (art. 8.4 Kiesreglement UR)

maandag 31 maart

Beslissing CvB


woensdag 2 april

Dag kandidaatstelling (art. 13 Kiesreglement UR), kamer Spiegel 500/504 tot 17.00 uur

donderdag 3 april9.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten door Stembureau (art. 18 Kiesreglement UR). Betrokkenen van verzuimen schriftelijk in kennis stellen (art. 19 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 10 april

Herstel verzuimen kandidatenlijsten (art. 19.2 Kiesreglement UR)

dinsdag 15 april09.00 uur

Beslissing Stembureau over geldigheid kandidatenlijsten (art. 20.1 Kiesreglement UR). Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau (indien nodig)

dinsdag 15 t/m dinsdag 22 april

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau


dinsdag 6 mei

Beslissing CvB (geldigheid kandidatenlijsten art. 8.4)


dinsdag 6 mei


Inleveren informatie door kiesverenigingen t.b.v. applicatie verkiezingen in VUUR

dinsdag 6 mei9.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau en openbaarmaking daarvan in het UTnieuws en op de webpagina. (art. 23.1 en 23.3 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

dinsdag 13 mei

Verzending brief met informatie over verkiezingen door CSB


maandag 26 mei

Verzending e-mail met informatie over verkiezingen door CSB

maandag 26 t/m vrijdag 30 mei 12.00 uur

Stemperiode


vrijdag 30 mei 17.00 uurSpiegel, kantine???

Openbaarmaking verkiezingsuitslag (art. 31 Kiesreglement UR). Besluit en proces verbaal ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau

maandag 2 t/m vrijdag 6 juni

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing Stembureau


maandag 9 juni

Beslissing CvB

De vergaderingen van het Centraal Stembureau zijn openbaar.

Vakanties + vrije dagen:

Voorjaar 23 februari t/m 2 maart 2008

Mei 26 april t/m 5 mei

Goede vrijdag 21 maart

Pasen 23/24 maart

Hemelvaartsdag 1 mei (+2 mei collectieve verlofdag)

Pinksteren 11/12 mei