Informatie partijen

Informatie partijen

De Campus Coalition (CC)

Campus Coalitie (CC) is een partij voor studenten en medewerkers, die kritisch naar de ontwikkelingen op de UT kijken. We zijn in 2001 ontstaan uit CaBaal, KPS en Utemp. Op dit moment heeft CC 12 zetels in de Universiteitsraad: 9 personeelszetels en 3 studentenzetels. Landelijk is CC aangesloten bij de LSVb.

Campus Coalitie is geen individuele belangenbehartigaar, maar kijkt naar het totale belang van UT en al haar stakeholders. Het gaat CC erom dat inhoudelijk juiste beslissingen worden genomen waar recht wordt gedaan aan alle mensen op de UTUReka


UReka UT is een jonge organisatie die daadkrachtige en constructieve politiek voorstaat binnen de Universiteit Twente. Sinds 2001 is zij actief in de Universiteitsraad, sinds 2003 ook in de Faculteitsraden.

Selectiviteit, doelgerichtheid, daadkracht en goede communicatie heeft zij hoog in het vaandel staan bij haar functioneren in en buiten de universitaire medezeggenschapsraden. Dit betekent dat UReka zich concentreert op de zaken die zij echt belangrijk vindt en dat zij probeert op concrete punten ook echt iets te bereiken. Deze punten zijn te vinden in het jaarlijkse verkiezingsprogramma en worden vertaald in projecten die UReka UT uit probeert te voeren binnen of buiten de Universiteitsraad.Lijst Chairman


Frits Lagendijk is als kandidaatvoorzitter het enige lid van Lijst Chairman. Hij heeft veel ervaring met bestuurlijke processen en de medezeggenschap en is sinds 1981 werkzaam in diverse functies bij de UT, op dit moment bij het Student & Onderwijsservicecentrum als voorzitter CVA en beleidsmedewerker. Hij wil op een stimulerende en professionele wijze de komende periode het voorzitterschap van de URaad vervullen om zo bij te dragen aan onderstaande doelstellingen. De Lijst Chairman wil drie belangrijke zaken behartigen:

1. Een onafhankelijke maar wel intern betrokken en gekozen Universiteitsraadvoorzitter

2. Een voorzitter die zich concentreert op de goede procedures, contacten en belangen, zodat alle energie van de URaad op de inhoud wordt gefocust.

3. Verdere ontwikkeling van een heldere en breed gedragen procedure voor het benoemen van de voorzitter UR.Pro-UT

Is een nieuwe partij waarin drie medewerkers participeren (Jann van Benthem, Jan van Alsté en Marije Telgenkamp). Pro-UT wil op een kritische wijze bijdragen aan alle ontwikkelingen die op de UT plaatsvinden. De belangrijkste punten zijn: alle 3TU activiteiten, het personeelsbeleid in al haar vormen, organisatieontwikkelingen en de Campus- en Vastgoed ontwikkelingen. We willen een UT die flair heeft en lef uitstraalt!