Informatie Verkiezingen

Vaststellen Kandidatenlijsten personeels- en studentgeleding

Vaststellen Kandidatenlijsten personeels- en studentgeleding


Het Centraal Stembureau van de Universiteit Twente, in vergadering bijeen op dinsdag 15 april 2008 heeft, constaterende dat de kandidatenlijsten van alle partijen aan alle in het kiesreglement voor de Universiteitsraad van de Universiteit Twente vermelde vereisten voldoen,


de door de Campus Coalitie en UReka ingediende kandidatenlijsten voor de verkiezing van de studentgeleding en


de door de Campus Coalitie, Pro-UT en Lijst Chairman ingediende kandidatenlijsten voor de verkiezing van de personeelsgeleding,


goedgekeurd en vastgesteld.


Dit besluit van het Centraal Stembureau ligt dinsdag 15 april en woensdag 16 april 2008 ter inzage in kamer 300 van de Spiegel. Tegen dit besluit kan tot en met maandag 21 april bezwaar aangetekend worden bij het College van Bestuur.