Agendapunten

5. Voortgangsbespreking reorganisatie dienstverlening