reacties van de raad

9. 3TU rapportage (mondeling)