Zie reacties van de raad

11. Statuten Stichting Financieel beheer 3TU (geen advies)