Verkiezingen 2016

Bijeenkomsten Centraal Stembureau 2016

De vergaderingen van het Centraal Stembureau zijn openbaar.


Datum

Type vergadering

dinsdag 2 februari

10.30 uur

Bijeenkomst CSB ter vaststelling peildatum

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

donderdag 3 maart

09.00 uur

Vaststellen kiezersregister

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

dinsdag 15 maart

9.00 uur

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301) indien nodig

donderdag 7 april

9.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

donderdag 14 april

09.00 uur

Beslissing over geldigheid kandidatenlijsten

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301) indien nodig

donderdag 12 mei

9.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

vrijdag 27 mei


Openbaarmaking uitslag in de Bestuursvleugel om 17.00 uur

Zitting Centraal Stembureau