Recht van de EU en andere Internationale Organisaties

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Leerstoel: Recht van de Europese Unie en andere Internationale Organisaties

Hoogleraar: Prof.dr. R.A. WesselAlgemeen

De leerstoel is op 1 april 2005 ingesteld en heeft inmiddels een centrale plek veroverd in de Faculteit Management & Bestuur. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de introductie van het nieuwe internationale Engelstalige Bachelor-programma European Studies binnen de opleiding Bestuurskunde. Sinds 2005 is prof. Wessel door de Faculteit aangesteld als Opleidingsdirecteur. De groei van European Studies (van 12 in 2005, 60 in 2006 naar een instroom van 100 studenten in 2007) maakte het niet alleen mogelijk om de leerstoel steviger te verankeren binnen de Faculteit, maar ook om deze uit te breiden door het aannemen van een nieuwe docent op het terrein van het Europees recht. Samen met de leerstoel European Economic Governance (prof. Groenendijk) neemt de leerstoel van prof. Wessel tevens een belangrijke plaats in in het Centre for European Studies (CES) van de Faculteit. Het Universiteitsfonds heeft daarmee niet alleen een belangrijke stimulans gegeven voor onderwijs en onderzoek op het terrein van de Europese integratie maar ook aan de verdere internationalisering van de UT als geheel.


Logo CES


Onderwijs

De leerstoel heeft ook in het afgelopen verslagjaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijs. Door de genoemde groei van het European Studies programma, is een gedeelte van het onderwijs verschoven van de opleiding Bestuurskunde naar European Studies. Op Bachelorniveau was de leerstoel verantwoordelijk voor de vakken European Legal Integration, European Legal Governance, International Negotiations, EU External Legal Relations en Internationaal en Europees recht. Op Masterniveau werd wederom het vak European Union Law verzorgd. Het Masterprogramma wordt nog steeds uitgevoerd in samenwerking met de Westphälische Wilhelms-Universität in Münster.


Onderzoek

In januari 2006 hield Prof. Wessel zijn oratie, getiteld: The Invasion by Internatonal Organizations: De toenemende samenhang tussen de mondiale, Europese en nationale rechtsorde (zie hier). In deze oratie vroeg hij aandacht voor het feit dat steeds meer regels op internationaal en Europees niveau worden gemaakt en dat veel van deze regels een directe relevantie hebben voor burgers en bedrijven. De in de oratie gepresenteerde onderzoeksagenda heeft ook in 2007 geleid tot een aantal publicaties. In het bijzonder kan genoemd worden de bundel Multilevel Regulation and the EU: The Interplay between Global, European and National Normative Processes (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers) die op basis van een internationaal project met de universiteiten van Oslo (Prof. Andreas Follesdal) en Leuven (prof. Jan Wouters) tot stand kwam. Daarnaast is in 2007 geparticipeerd in een aantal nationale en internationale projecten, waaronder twee grote projecten op het terrein van de rol van de Europese Unie in de wereld met onder andere de universiteiten van Bristol en Brussel en het European university Institute in Florence om financiering te krijgen via het 7e kaderprogramma van de Europese Unie.

Erkenning van het belang van de leerstoel kwam in 2007 ook tot uiting in een eervolle uitnodiging aan prof. Wessel lid te worden van de Adviescommissie voor Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV), het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse regering op het terrein van internationaal recht. Daarnaast is prof. Wessel gevraagd de coördinatie op zich te nemen van een onderzoeksprogramma op het terrein van de constitutionalisering van de internationale rechtsorde in het kader van de Onderzoeksschool Ius Commune, waarin de universiteiten van Amsterdam, Leuven, Maastricht en Utrecht participeren. In dit kader kunnen ook zijn toetreding tot de wetenschappelijke raad van de EU in International Affairs Conferences en de redactie van het toonaangevende Netherlands Yearbook of International Law genoemd worden.


Publicaties

In 2007 zijn van de hand van Prof. Wessel de volgende publicaties verschenen:

The Phenomenon of Multilevel Regulation: Interactions between Global, EU and National Regulatory Spheres, in A. Føllesdal, R.A. Wessel and J. Wouters (Eds.), Multilevel Regulation and the EU: The Interplay between Global, European and National Normative Processes, Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 9-47 (with J. Wouters); in kortere vorm gepubliceerd in International Organizations Law Review, 2007, No. 2, pp. 257-289 en in D. Curtin and A. Wille (Eds.), Meaning and Practice of Accountability in the EU Multi-Level Context, Mannheim: connex Report Series No. 7, Chapter 11, pp. 281-426.

Legal Responsibility for Agreements concluded by the European Union, CFSP Forum, 2007, No. 5, pp. 10-12.

Integration by Stealth: On the Exclusivity of Community Competence, in D. Obradovic and N. Lavranos (Eds.), Interface between EU Law and National Law, Groningen: Europa Law Publishing, 2007, pp. 43-52.

The EU's Foreign, Security and Defense Policy Fifteen Years after Maastricht: A Constitutional Momentum?, in H.-G. Ehrhart, S. Jaberg, B. Rinke and J. Waldmann (Hrsg.), Die Europäische Union im 21. Jahrhundert. Theorie und Praxis europäischer Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitik, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaftem, 2007, pp. 302-316.

The Multilevel Constitution of European Foreign Relations, in: N. Tsagourias, (Ed.), Transnational Constitutionalism: International and European Perspectives, Cambridge University Press, 2007, pp. 160-206.

Differentiation in EU Foreign, Security and Defence Policy: Between Coherence and Flexibility, in: M. Trybus and N.D. White, European Security Law, Oxford University Press, 2007, pp. 225-248.

Offene Staatlichkeit: Niederlande, in: A. von Bogdandy, P.M. Huber and P.Cruz Villalón (Eds.), Ius Publicum Europaeum; Band I: Staatliches Verfassungsrecht im Europäischen Rechtsraum, Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2007, pp. 175-208 (met W.E. van de Griendt)

Internationaal recht in ontwikkeling, in: N. Horbach, R. Lefeber en O. Ribbelink (Eds.), Handboek Internationaal Recht, Den Haag: T.M.C. Asser Press, 2007, pp. 1-17.


Overige activiteiten

In 2007 is een vervolg gemaakt met de lopende promotieprojecten (Jasper Verhoogt, The Legal Force of Decisions of the EU (Universiteit Utrecht); Chris Breuer, EU Regional Policy in a Multilevel Context); Wibke Franz, Legitimacy of Decisions of International Organizations; en Karolien Pieters, EU External Relations and the Mediterranean (TMC Asser Instituut, Den Haag). Daarnaast is een nieuwe promovendus begonnen: Maurits Sanders, Publiek-private samenwerking: Theorie en praktijk over de institutionele inbedding van besluitvorming. In 2007 zijn daarnaast twee promotieaanvragen goedgekeurd die in 2008 zullen leiden tot nieuwe aanstellingen: Legal certainty under pressure in multi-level safety and quality regulation related to medical products;

en Smart (Legal) Regimes for Smart Infrastructures

Er zijn gastcolleges verzorgd bij de Europese Commissie, Buitenlandse Zaken (het zogenoemde ‘klasje’), de Universiteit Maastricht, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en het Instituut Clingendael. Via het Bureau Postacademisch Onderwijs is meegwerkt aan de leergang Master of Public Management en aan een cursus Europa voor Rijkswaterstaat.


Prof.dr. R.A. Wessel