Neurofysiologie

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Leerstoel: Neurofysiologie

Hoogleraar: Prof.dr. E. Marani


Algemeen:

De werkgroep Biomedical Signals and Systems, thuisbasis van prof. dr. E. Marani, onderging de visitatie Elektrotechniek. BSS behoort tot een van de drie beste groepen van de dertien elektrotechnische groepen in de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Het speerpunt programma Cognomics, ingediend door Marani werd toegewezen en wordt nu uitgevoerd. Het programma probeert in vitro verbindingen die in vivo bekend zijn te kweken. Drie belangrijke thema’s spelen daarbij een rol: de reflex, leren en pijn.

Daarnaast werd ondersteuning geleverd aan het programma Deep Brain Stimulatie van de werkgroep BSS. Marani is lid van de faculteitsraad EWI, maakt deel uit van de raad voor de “Honours classes”, en is lid van de adviesraad BMTI.


Onderwijs:

Naast de begeleiding van 3 AIO’s ( Marani promotor of co-promotor) en master/bachelor opdrachten werden de volgende colleges gegeven:

1)Master class Head and Neck (72 uur)

2)Inleiding Biomedische Technologie (6 uur)

3)Neurofysiologie (tweede jaar BMT, 28 uur)

4)Physiologie II (28 uur)


Onderzoek:

Het onderzoek naar neurale stamcellen is gestart in samenwerking met andere afdelingen van het BMTI. Het cognomics onderzoek ontwikkelt zich positief t.a.v. het ontwerpen van nieuwe Multi-Electrode-Arrays en het bewerken van de resultaten uit de neuronale kweken. Door de verhuizing van de Hogenkamp naar Zuidhorst en het herstarten van de kweken is wel een drietal maanden verloren gegaan.


Overige activiteiten:

Als verantwoordelijke voor de dierproeven en stallen zijn de stallen en operatie kamer ingericht. Er is een start gemaakt met de samenwerking op kweekgebied met prof. dr. M. Decre (Philips). Als erelid van de Bulgaarse Neuroscience Vereniging en als erelid van de Bulgaarse Anatomen Vereniging is deelgenomen aan de respectievelijke congressen en zijn voordrachten gehouden en samenwerkingsprojecten verder uitgevoerd.


Publicaties:

Heida, T. and Tiemens, E. and Marani, E. (2006) STN bursting activity and application of acetylcholine in vitro. In: Proceedings of the XVIIth Congress of European Society for stereotactic and functional neurosurgery, 4-7 october 2006, Montreux, Switzerland. Springer Verlag. ISSN 0942-0940

van der Heide, E.M. and Buitenweg, J.R. and Marani, E. and Rutten, W.L.C. (2006) Intensity modulation of cutaneous electrical stimulation: EPs and subjective ratings. In: 5th Dutch Endo-Neuro-Psycho meeting, 6-9 june 2006, Doorwerth, Netherlands. 5th Dutch Endo-Neuro-Psycho Meeting. ISBN Not assigned

van der Heide, E.M. and Buitenweg, J.R. and Marani, E. and Rutten, W.L.C. (2006) Intensity modulation of cutaneous electrical stimulation: EPs and subjective ratings. In: Pain in Europe V, 13-16 september 2006, Istanbul, Turkey. S72. European Journal of Pain 10 (supplement 1). Elsevier. ISSN 1090-3801

van der Heide, E.M. and Buitenweg, J.R. and Marani, E. and Rutten, W.L.C. (2006) Controlled multilevel electrical stimulation of tactile and nociceptive system. In: Proceedings of IEEE/EMBS benelux symposium, 7-8 december, Brussel, Belgium. l'Université Libre de Bruxelles. ISBN not assigned

Itzev, D.E. and Usunoff, K.G. and Marani, E. and Ovtscharoff, W.A. (2006) Age-related changes in tyrosine hydroxylase-immunoreactive neurons in rat mesencephalon. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 59 (3). pp. 337-342. ISSN 1310-1331

Prodanov, D.P. and Heeroma, J. and Marani, E. (2006) Automatic morphometry of synaptic boutons of cultured cells using granulometric analysis of digital images. Journal of neuroscience methods, 151 (12). pp. 168-177. ISSN 0165-0270

Rutten, W.L.C. and Ruardij, T.G. and Marani, E. and Roelofsen, B.H. (2006) Cultured neural networks: Optimisation of patterned network adhesiveness and characterisation of their neural activity. Applied Bionics and Biomechanics, 3 (1). pp. 1-7. ISSN 1176-2322

Stegenga, J. and le Feber, J. and Rutten, W.L.C. and Marani, E. (2006) Intra-burst firing characteristics as network state parameters. In: Conference proceedings of the 5th international meeting on substrate-integrated micro electrode arrays, 4-7 july 2006, Reutlingen, Germany. pp. 64-66. BioPro Baden-Wuertenberg GmbH. ISBN 3-938345-02-0

W.F.R.M.Koch (2006) Early development of the human pelvic diaphragm. Thesis University of Twente.