Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Bijzondere leerstoelen zijn leerstoelen die aan een universiteit gevestigd worden door rechtspersonen anders dan de universiteit zelf. Het Universiteitsfonds Twente heeft op dit moment 10 bijzondere leerstoelen bij de Universiteit Twente ingesteld. Hieronder staan een aantal van deze bijzondere leerstoelen.

                                                                    
Industriële Toepassing van Supergeleiding (TNW)
                               
Financier: Diverse bedrijven
Bijzonder hoogleraar: dr.ir. H.H.J. ten Kate (0,2 fte)
Benoemd tot: 1 mei 2016   

Commissie van Toezicht: 
UFT - ir. P.H.M. te Riele, voorzitter 
CvB - prof.dr.ir. A.H. van den Boogaard 
TNW - prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp     

Telemedicine (mr. J.L.M. Niers-leerstoel) (EWI);                          
Financier: Universiteitsfonds Twente
Bijzonder hoogleraar: dr.ir. H.J. Hermens (0,2 fte UF/ 0,2 fte EWI) 
Benoemd tot: 1 maart 2018   

Commissie van Toezicht: 
UFT - ir. J.M. Osinga, voorzitter 
CvB - prof.dr. J. Feijen 
EWI - prof.dr. P.M.G. Apers     

Techn. Supported Cognitive Training for Rehabilitation (EWI) 
Financier: Roessingh Research & Development BV
Bijzonder hoogleraar: mevrouw dr. M.M.R. Vollenbroek-Hutten (0,2 fte) 
Benoemd tot: 1 januari 2018   

Commissie van Toezicht: 
UFT - ir. G.J. Klein Wolterink, voorzitter  
CvB - prof.dr. M.J. IJzerman
EWI - prof.dr. P.M.G. Apers
Extern lid - ir. M. Luizink (RRD) 

Innovatie en Implementatie van Waterbeleid (MB)
Financier: CSTM / Universiteitsfonds Twente
Bijzonder hoogleraar: dr. S.M.M. Kuks (0,2 fte) 
Benoemd tot: 1 januari 2019   

Commissie van Toezicht: 
UFT - ir. I.M. De Beer, voorzitter 
CvB - prof. dr. W.H.M. Zijm 
MB - prof.dr. J.T.A. Bressers       

Ec. & Maatsch. Aspecten van Laboratorium Diagnostiek (MB)
Financier: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie 
Bijzonder hoogleraar: dr. G.C.M. Kusters (0,2 fte)
Benoemd tot: 1 januari 2017   

Commissie van Toezicht: 
UFT - prof.dr. W.J.M. Spaan 
CvB - dr. C.B. Leerink MB - prof.dr. M.J. Ijzerman 
NVKC - prof.dr. J. Lindemans     

Industriële Natuurkunde - NNV-leerstoel (TNW)
Financier: ASML
Bijzonder hoogleraar: dr.ir. J.P.H. Benschop (0,2 fte) 
Benoemd tot: 1 april 2016    

Commissie van Toezicht: 
UFT - prof.dr. J.M. Ruitenbeek, namens NNV
CvB - prof.dr. P.M.G. Apers 
TNW - prof.dr.ing. A.J.H.M. Rijnders     

Filosofie van wetenschap in praktijk (TNW/GW)
Financier: Universiteitsfonds Twente
Bijzondere hoogleraar: prof.dr.ir. Boon
Benoemd voor onbepaalde tijd 

Commissie van Toezicht:
UFT - ir. I.M. De Beer
CvB - prof.dr. H. Brinksma
TNW - prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp
BMC - prof.dr. Ciano Aydin

Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek (GW)
Financier: Regio Twente, Gemeente Enschede, Onderwijs uit de regio Twente
Bijzonder hoogleraar: prof.dr. J.H. Walma van der Molen (0,6 fte)
Benoemd tot: 1 juni 2017

Commissie van Toezicht: 
UFT - dhr. J.P.T. van Schilt 
CvB - prof.dr. E. Giebels 
BMC - prof.dr.ir. Th. Toonen, voorzitter     

Innovation and Regional Governance (MB)
Financier: BMC
Bijzonder hoogleraar: prof.dr. M.J.G.J.A. Boogers (0,4 fte) 
Benoemd tot: 1 oktober 2017    

Commissie van Toezicht:
UFT - drs. R. Wever
CvB - prof.dr. R.A. Wessel 
BMC- prof.dr. S.A.H. Denters  

TNW - Technische Natuurwetenschappen
MB - Management en Bestuur
EWI - Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 
CTW - Construerende Technische Wetenschappen 
GW – Gedragswetenschappen
BMC- Biomedical  Chemistry
CvB - College van Bestuur
UFT - Universiteitsfonds Twente