Fonds op Naam

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!Als u wilt bijdragen aan de doelstellingen van het Universiteitsfonds Twente en u wilt zeggenschap houden over de manier waarop uw schenking wordt besteed, dan kan een Fonds op Naam voor u interessant zijn.


U doet uw schenking dan aan ons fonds met daarbij het verzoek deze aan een specifiek doel, binnen de missie van het Universiteitsfonds Twente, te besteden. Zo kunt u uw bijdrage ten goede laten komen aan specifiek onderzoek, aan het onderwijs of bijvoorbeeld aan sport en cultuur op de Campus.


Uw schenking blijft binnen ons fonds herkenbaar. U kunt ervoor kiezen hier uw eigen naam aan te koppelen of het fonds onder een andere naam in te stellen. Uiteraard kan dit laatste volledig anoniem gebeuren, als dat uw voorkeur heeft.


Een Fonds op Naam binnen het Universiteitsfonds Twente biedt u dus alle kansen om sturing te geven aan uw schenking, terwijl u niet de (administratieve) lasten heeft van een eigen stichting.


Fiscale aspecten

De fiscale regels rond een Fonds op Naam verschillen niet van die van een gewone gift. Een eenmalige schenking is aftrekbaar van de belasting wanneer het bedrag tussen 1 en 10% van het drempelinkomen ligt. Een periodieke schenking is altijd aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie over fiscale aspecten van uw schenking.


Maatwerk

Het instellen van een Fonds op Naam is voor ons altijd maatwerk. Wij gaan graag met u om tafel zitten om te bespreken hoe wij samen uw wensen kunnen vervullen.

U kunt een Fonds op Naam oprichten bij leven maar ook na overlijden door het instellen van een Fonds op Naam op te nemen in uw testament.


Contactpersoon

Drs. Maurice Essers

Stichting Universiteitsfonds Twente

Antwoordnummer 323

7500 VB Enschede


Tel. 053 489 3993

Informatieaanvraag Fonds op Naam per email