Winnaar 2015

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

 
Het bestuur van het Universiteitsfonds Twente heeft de Professor De Winter-prijs 2015 toegekend aan dr. Anna Sperotto. De Professor De Winter-prijs, genoemd naar de in 2005 overleden hoogleraar, werd dit jaar voor de negende keer uitgereikt. Het is een internationale publicatieprijs voor vrouwelijk toptalent, bedoeld als erkenning voor excellent wetenschappelijk onderzoek en als stimulans voor het verder ontwikkelen van een wetenschappelijke loopbaan. De prijs bedraagt € 2.500 en wordt mogelijk gemaakt door de erven van de heer en mevrouw De Winter.

Sperotto werkt bij de vakgroep DACS op het gebied van Internet Security, waarbij ze zich vooral richt op de detectie en bestrijding van Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen. Eind 2010 werden dergelijke aanvallen voor het eerst op grote schaal uitgevoerd op creditcardmaatschappijen en banken. Sindsdien berichten de media bijna dagelijks over DDoS-aanvallen, waarbij banken, scholen, internetbedrijven en overheidsinstanties het vaak moeten ontgelden.

Uit recent onderzoek van Sperotto blijkt dat de DDoS-aanvallen die we tot nog toe hebben waargenomen het topje van de ijsberg zijn. Ze toont aan dat het letterlijk kinderlijk eenvoudig is om zulke aanvallen te verrichten, en waarschuwt dat de gevolgen niet te overzien zijn als de potentie ervan wordt ontdekt door terroristische organisaties. Dankzij het onderzoek van Sperotto en haar promovendi is het bewustzijn van de potentiële schade die DDoS-aanvallen kunnen aanrichten gegroeid, en worden belangrijke stappen gezet in de bestrijding ervan. Daarnaast organiseert ze bijeenkomsten waar betrokken partijen samenkomen, en werkt ze aan methoden om het gebruik van websites die tegen een kleine betaling DDoS-aanvallen kunnen uitvoeren tegen te gaan.

Sperotto ontving de Professor De Winter-prijs voor haar artikel ‘DNSSEC and its potential for DDoS attacks’, dat zij in november 2014 presenteerde tijdens een topconferentie in Vancouver. Voor het artikel ontving zij sindsdien al twee internationale prijzen. De jury van de Professor De Winter-prijs koos voor Sperotto vanwege het grote maatschappelijke belang van haar onderzoek en de uitzonderlijk hoge kwaliteit ervan.