WIE IS PETER RIEZEBOS?

Uw gift telt, elk jaar weer!

UT-alumnus Peter Riezebos (geboren 1980) is een multidisciplinair wetenschapper, kunstenaar en ondernemer met hart voor het onderwijs. Dat is niet zonder reden. Peter Riezebos’ onderwijskundige ontwikkeling van schoolverlater tot internationaal kunstenaar en multidisciplinair wetenschapper is opzienbarend, bizar en inspirerend. In zijn boek ‘Van mavo tot Harvard’ (2014) vertelt hij over zijn klinische opname, de diagnoses (ADHD, Asperger) en hoe hij deze leerobstakels omtoverde tot gaven om uit te blinken binnen het onderwijs. Tussen 2006 en 2014 studeerde hij Psychologie, Communicatiewetenschap, Bedrijfskunde en Wijsbegeerte, voornamelijk aan de Universiteit Twente. Tevens excelleerde hij in diverse extra-curriculaire activiteiten.

‘Zijn ervaringen vertaalt hij op creatief vlak naar schilderijen, tekeningen en gedichten. Als ADHD’er geniet Peter een sterk associatief vermogen. In plaats van een mentaal obstakel hanteert hij deze ongelimiteerde creativiteit als een gave, waarbij hij zich ongeremd laat verleiden tot onderbewuste uitingen. Juist vanuit zijn waardering voor deze spontane, pure creativiteit is hij een liefhebber van de COBRA-stijl. De fleurigheid en symfonie van kleuren ontlokken emotie. In de manifestatie van zijn creativiteit flirt hij met de onbevangen kinderlijke waarneming. Als multidisciplinair wetenschapper laat Peter zich in zijn schilderijen beïnvloeden door parate kennis vanuit zijn genoten educatie. Zo vertonen diverse doeken specifieke emoties die gekoppeld zijn aan psychologische factoren en filosofische inslagen. Hiermee tracht hij diepere beroering te ontlokken bij de waarnemers.’*)

De presentatie van zijn boek was voor hem aanleiding om het Peter Riezebos Fonds in het leven te roepen. Met een deel van de opbrengsten van zijn boek, uit lezingen en van de verkoop van zijn kunstwerken, wil hij gedreven en getalenteerde leerlingen (al dan niet met leerobstakels) financieel en emotioneel ondersteunen. Met het instellen van dit fonds wil hij graag iets terugdoen voor de Universiteit Twente, de universiteit die zich zeer flexibel en faciliterend heeft opgesteld in zijn bijzondere leertraject. Maar vooral wil hij studenten ondersteunen in situaties waarin het regulier onderwijsprogramma niet voorziet. “Door mijn persoonlijke ervaringen weet ik dat mensen erg verschillen in hun leren. Het is belangrijk dat iedereen mag leren op de manier die het beste bij hem of haar past. Ik had dat geluk.”

*) ontleent aan zijn profiel op de website www.vsart.nl