Jury Peter Riezebosbeurs

Uw gift telt, elk jaar weer!

De aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Algemene Middelen (CAM) van het Universiteitsfonds Twente in de reguliere vergaderingen (4 keer per jaar). Bij uitzondering kan in dringende gevallen een schriftelijke beoordeling plaatsvinden. De directeur van het universiteitsfonds zal aanvragen van een advies voorzien na afstemming met Peter Riezebos.