Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

De Van den Kroonenbergprijs voor jong ondernemerschap wordt toegekend aan een ondernemer die een duidelijke band heeft met de Universiteit Twente en die zich heeft bewezen met goed ondernemerschap.

Uitgangspunt is een longlist van bedrijven die door de jury jaarlijks wordt gevolgd. Die lijst wordt elk jaar aangevuld met suggesties die komen van allerlei partijen zoals de wetenschappelijke instituten van de UT, Kennispark en anderen.

De criteria die worden gehanteerd hebben te maken met de binding die er bestaat tussen de ondernemer en de UT, de innovativiteit van de geleverde producten en diensten, en met name ook bewezen technische en economische levensvatbaarheid en toekomstperspectief.

Aan de hand van deze criteria wordt een shortlist opgesteld met daarop vijf ondernemers c.q. bedrijven. Die worden allen door de jury bezocht en op basis daarvan stelt de jury een eindadvies op voor het bestuur van het universiteitsfonds.

Het bestuur van het universiteitsfonds kiest uiteindelijk de winnaar.