procedure de breed kreiken innovatiebeurs

Uw gift telt, elk jaar weer!

De kandidaten, met het profiel zoals beschreven in 'Criteria en aanmelding', worden gepresenteerd aan de toekenningsadviescommisie van het Fonds op Naam. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van De Breed & Partners, Kennispark Twente, Student Union en Universiteitsfonds Twente. De commissie nomineert zes tot negen kandidaten die in aanmerking komen voor een beurs. Deze selectie van genomineerden wordt ter vaststelling aan het bestuur van het Universiteitsfonds Twente voorgelegd.

Na vaststelling door het bestuur van het Universiteitsfonds worden de kandidaten gepresenteerd op de website www.thevoiceofinnovation.nl. Bedrijven, UT-alumni en studenten mogen dan stemmen op de kandidaat met de in hun ogen meest spraakmakende aanvraag. De kandidaten met de meeste stemmen ontvangen een studiebeurs. De kandidaat met de meeste stemmen ontvangt tevens een award.

De uitreiking van de beurzen van het De Breed Kreiken Innovatiefonds vindt jaarlijks plaats in mei/juni. Met dit podium beogen wij het netwerk van De Breed & Partners te inspireren en te binden, de zichtbaarheid te vergroten en toekomstige kandidaten te inspireren.