Uw gift telt, elk jaar weer!

Doelgroep voor de studiebeurzen is de excellente masterstudent en jonge alumnus met een ondernemende attitude en een studiewens met een technisch profiel.   

Masterstudenten en alumni komen in aanmerking voor een studiebeurs als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De masterstudent moet naar verwachting binnen maximaal één jaar afstuderen in een technische master.
  • De alumnus mag niet langer dan drie jaar geleden zijn afgestudeerd in een technische master
  • De kandidaat dient excellente studieresultaten te behalen: een gemiddeld cijfer van boven de zeven [gemiddeld cijfer tot dan toe].
  • De kandidaat dient een ondernemende attitude te hebben en bij voorkeur ‘student-ondernemer’ dan wel ondernemer te zijn: een student/alumnus die al tijdens zijn of haar studie een onderneming heeft dan wel deze aan het opstarten is, dan wel een product ontwikkelt dat hij of zij in de markt wil zetten.
  • De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij, om succesvol te zijn, technische kennis uit het buitenland moet halen: de opleiding die hij/zij met de beurs (mede) financiert moet zich richten op innovatie binnen zijn/haar vakgebied met de bedoeling de opgedane kennis in Nederland toe te passen.
  • De beurzen zijn bedoeld om nieuwe innovatieve kennis naar Nederland te halen bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding of cursus in het buitenland, dan wel door het naar Nederland halen van een expert.
  • Kandidaten moeten de Nederlandse nationaliteit hebben of minimaal drie jaar in Nederland woonachtig zijn.

Aanmelden en procedure

Vanaf 1 januari 2017 is de kandidaatstelling voor De Breed Kreiken Innovatiebeurs geopend. Voordrachten kunnen tot 8 maart 2017 worden gestuurd naar: 
Stichting Universiteitsfonds Twente T.a.v. Karin Lienesch – SP319 Postbus 217 7500 AE Enschede, of via mail: universiteitsfonds@utwente.nl