Uw gift telt, elk jaar weer!

Welke criteria hanteert het Peter Riezebosfonds bij het toekennen van bijdragen?

  • Het moet gaat om bijdragen aan activiteiten buiten het reguliere curriculum om (kan aanvullend zijn aan curriculum, maar kan ook volledig los staan van curriculum) dan wel om aanvullende voorzieningen die bijdragen aan het kunnen voldoen aan het curriculum;
  • Het moet gaan om intellectuele verrijking;
  • Bij voorkeur gaat het om bijzondere situaties dan wel om bijzondere mensen (mensen die ondanks intellectuele capaciteiten financieel dan wel psychisch niet in staat zijn om binnen bestaande structuren en protocollen hun ultieme uitdaging te vinden);
  • Cijferlijsten of studievoortgang zijn niet leidend (iedereen heeft bijzondere kwaliteiten, de kunst is nu net om die bij iedereen maximaal te benutten, waar dat binnen bestaande structuren en protocollen niet tot uitdrukking komt);
  • E.e.a. moet tot uitdrukking komen in een goed onderbouwde eigen motivatie (waarom wil ik dit en waarom is een beroep op het fonds noodzakelijk) en een dringende aanbeveling van een docent of studie-adviseur (deze persoon kan iets wat binnen bestaande structuren en protocollen niet gefaciliteerd kan worden). 

Voorbeelden van aanvragen waar Peter Riezebos aan denkt:

  • Iemand wil alle boeken van Emanuel kant aanschaffen om zich in de inzichten van die man te verdiepen;
  • Iemand wil naar een bepaalde conferentie om zich te verdiepen in ...
  • Iemand heeft een werkplek thuis nodig omdat ie niet kan functioneren in werkgroepen of collegezalen.

Aanvragen voor een beurs (motivatie van de student en een korte aanbeveling van een docent of studie-adviseur) dienen te worden toegestuurd aan universiteitsfonds@utwente.nl.