In de jaarverslagen worden alle activiteiten en bestedingen van het Universiteitsfonds Twente verantwoord.