Over het fonds

Bestuur & Commissies

Het Universiteitsfonds maakt het verschil!
U ook?

Hieronder kunt u de verschillende besturen voor de verschillende activiteiten van het Universiteitsfonds vinden.

Het Bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente 

 • De heer H.J. Hazewinkel RA, voorzitter
 • Mevrouw ir. W. Toering-Keen, penningmeester
 • Mevrouw ir. I.M. de Beer, secretaris
 • De heer ir. G.J. Klein Wolterink
 • De heer mr. V. van der Chijs, voorzitter CvB UT

Commissie Algemene Middelen

 • De heer H.J. Hazewinkel RA
 • Mevrouw ir. W. Toering-Keen
 • Mevrouw ir. I.M. de Beer
 • De heer ir. G.J. Klein Wolterink
 • De heer prof.dr. H. Brinksma, Rector Magnificus UT

Toekenningsadviescommissie Marina van Damme-beurs

 • Mevrouw ir. W. Toering-Keen, voorzitter, namens het Universiteitsfonds
 • Mevrouw prof.dr. M. Junger, namens de Universiteit Twente
 • Mevrouw H. Zevenbergen RA, extern lid
 • Mevrouw dr. S. Roelofs, namens Marina van Damme-netwerk

Toekenningsadviescommisie Van den Kroonenberg-prijs

 • De heer ir. G.J. Klein Wolterink, voorzitter, namens het Universiteitsfonds
 • De heer prof.dr.ir. F.J.A.M. van Houten, namens de Universiteit Twente
 • De heer dr.ir. D.A. Schipper, namens bedrijfsleven

TOEKENNINGSADVIESCOMMISIE DE BREED KREIKEN-BEURS

 • De heer ir. K. Eijkel, voorzitter
 • De heer ir. L. de Breed, namens De Breed & Partners
 • Mevrouw ir. I.M. de Beer, namens Universiteitsfonds Twente
 • De heer T. Wisse, namens Student Union

BESTUUR KIPAJI SCHOLARSCHIP FUND

 • De heer dr. J. Elders, voorzitter
 • De heer ir. C. Peeters
 • De heer dr. L. Ferreira Pires, namens Universiteit Twente
 • De heer ir. G.J. Klein Wolterink, namens Universiteitsfonds Twente

TOEKENNINGSADVIESCOMMISIE de winter-PRIJS

 • De heer prof.dr. H. Brinksma, voorzitter
 • De heer prof.dr.ir. A. van den Berg
 • De heer prof.dr. G.P.M.R. Dewulf
 • Mevrouw prof.dr. E. Giebels
 • De heer prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp
 • Mevrouw prof.dr. M. Junger
 • De heer prof.dr.ir. M.R. van Steen

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vacatiegeld.