Vergaderdata

Het Universiteitsfonds maakt het verschil!
U ook?

De vergaderingen van de Stichting Universiteitsfonds Twente zijn op te delen in bijeenkomsten van het Bestuur en de Commissie Algemene Middelen. Op de volgende data zullen de vergaderingen worden gehouden.