Vergaderdata

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

De vergaderingen van de Stichting Universiteitsfonds Twente zijn op te delen in bijeenkomsten van het Bestuur en de Commissie Algemene Middelen. Op de volgende data zullen de vergaderingen worden gehouden.