S&B - Universiteitsfonds (NL)

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

High tech, human touch; onder dat motto streeft de Universiteit Twente naar excellentie in onderzoek en onderwijs. Het Universiteitsfonds Twente helpt daarbij.

Wij financieren toponderzoek van waterbeleid tot revalidatietechniek, van supergeleiding tot intercultureel bestuur.

Het Universiteitsfonds Twente levert een belangrijke bijdrage aan het onderwijs. Wij zijn hoofdsponsor van alle internationale studiereizen en staan daarmee garant voor de gewenste internationale component binnen een wetenschappelijke opleiding.

Wij financieren congressen en symposia en we hebben oog voor de Campus en het studentenleven. Sport en cultuur hebben onze aandacht; studenten kunnen op ons rekenen.

In breder perspectief maken wij onderwijs mogelijk voor hen die dat niet zelf kunnen betalen. Wij kennen beurzen toe aan talentvolle buitenlandse studenten die graag naar Twente komen. Voor hen betekent dat een ongekende kans terwijl ze een belangrijke bijdrage leveren aan het creƫren van een internationaal wetenschappelijk topklimaat.

Uw steun aan ons Universiteitsfonds is meer dan nodig. Hartelijk dank!

De Stichting Universiteitsfonds Twente is een door de Belastingdienst officieel erkend goed doel. De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).