Bestuur en commissies

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!Het Bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente bestaat uit de volgende personen:De heer H.J. Hazewinkel RA, voorzitter

Mevrouw ir. W. Toering-Keen, penningmeester

De heer ir. M.T.E. van Buchem, secretaris

De heer ir. G.J. Klein Wolterink

De heer mr. V. van der Chijs, voorzitter CvB UTVoorts kent de Stichting Universiteitsfonds Twente de volgende commissies:


Commissie Algemene Middelen

De heer H.J. Hazewinkel RA

Mevrouw ir. W. Toering-Keen

De heer ir. M.T.E. van Buchem

De heer ir. G.J. Klein Wolterink

De heer prof.dr. H. Brinksma, Rector Magnificus UTToekenningsadviescommissie Marina van Damme-beurs

Mevrouw ir. W. Toering-Keen, voorzitter, namens het Universiteitsfonds

Mevrouw prof.dr. M. Junger, namens de Universiteit Twente

Mevrouw drs. M.G.E. Koomen, extern lid


Toekenningsadviescommisie Van den Kroonenberg-prijs

De heer ir. G. Klein Wolterink, voorzitter, namens het Universiteitsfonds

De heer prof.dr.ir. F.J.A.M. van Houten, namens de Universiteit Twente

De heer dr.ir. D.A. Schipper, namens het bedrijfsleven
Enschede, april 2014