Wat
is een garantiesubsidie?

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

De bijdragen van het Universiteitsfonds zijn in principe garantiesubsidies. Garantiesubsidies zijn bedoeld voor studenten en of wetenschappers die samen een activiteit organiseren.

Uit de begroting kan blijken dat de inkomsten de uitgaven niet helemaal zullen dekken. Het fonds geeft u de garantie dat u een vooraf vastgesteld bedrag aan subsidie krijgt om dit tekort op te vangen, mits dat verwachte tekort in uw begroting inderdaad optreedt.
Blijkt het tekort kleiner dan verwacht, dan krijgt u ook minder subsidie. Is het tekort groter dan verwacht, dan krijgt u toch niet meer dan vooraf is toegekend.

Na het indienen van de eindafrekening, uiterlijk binnen de termijn van (circa) twee maanden na het beƫindigen van de activiteit (de exacte deadline staat in de toekenningsmail), krijgt u het geƫigende bedrag uitgekeerd.

<<Terug