Uit
welke onderdelen moet uw AANVRAAG bestaan?

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

De aanvraag bestaat uit vier onderdelen:

 1. Aanvraagformulier (digitaal in te vullen)
 2. Begeleidende brief (uploaden in Pdf-format)
  Hierin legt u kort en zakelijk uit:
  1. Dat u subsidie wilt aanvragen en waarvoor
  2. Dat  u aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoet, met name wat nieuw of bijzonder is en waarom deze activiteit van belang is voor de Universiteit Twente of haar studentengemeenschap
 3. Programma (uploaden in Pdf-format)
  Het programma plus een korte inhoudelijke toelichting. Licht bij sprekers of rondleiders toe waarom deze persoon gekozen is en wat zijn of haar expertise is. Geef bij lezingen, symposia e.d. ook aan hoe de activiteit gepromoot zal worden onder studenten cq onderzoekers.
 4. Begroting (uploaden in Pdf-format)
  De begroting bevat een helder overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven met, waar nodig, een toelichting.

<<Terug