Aan welke VOORWAARDEN moet uw activiteit
voldoen?

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

LET OP: Een subsidie kan nooit achteraf worden toegekend. Zorg dus dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Zie hiervoor de deadlines.

Een activiteit maakt kans op een subsidie als u de volgende stellingen overwegend kunt bevestigen:

 1. De activiteit wordt georganiseerd door óf voor UT-studenten of UT-medewerkers.
 2. De activiteit is nieuw of bijzonder.
  Lopende kosten of te voorziene uitgaven subsidieert het UF niet. Dat betekent: in principe geen dies, maar wel lustra; geen vervanging van een bestaande voorziening, wel een belangrijke verbetering ervan. Let op de formulering ‘in principe’: als een diesactiviteit heel bijzonder is, zou deze weer wel binnen de criteria kunnen vallen. Wilt u weten of uw activiteit kans maakt op financiële ondersteuning bel of mail dan met het secretariaat van het Universiteitsfonds.
 3. De activiteit komt ten goede aan een groep UT-studenten dan wel aan een internationale groep wetenschappers van redelijke omvang.
  Voor zeer bijzondere individuele prestaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
 4. De organiserende vereniging en/of de deelnemers aan de activiteit leveren ook een financiële bijdrage.
  Het bestuur let erop of die eigen bijdrage in verhouding staat tot de gevraagde bijdrage van het Universiteitsfonds. Daarnaast stelt het Universiteitsfonds het op prijs als u laat zien dat u moeite heeft gedaan ook elders gelden te verwerven.
 5. Deelnemende studenten kunnen, als de activiteit aan een opleiding of faculteit is gebonden, geen studiepunten verdienen met deelname.
  Als er wél studiepunten mee te verdienen zijn, is het onderdeel van het studieprogramma en kan de gevraagde bijdrage van het Universiteitsfonds slechts een fractie zijn van de bijdrage van de vakgroep en/of de faculteit.

<<Terug