Procedure en criteria

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

AANVRAGEN FINANCIËLE ONDERSTEUNING

De Stichting Universiteitsfonds Twente biedt studenten en studentenorganisaties, onderzoekers en vakgroepen van de Universiteit Twente de kans om bij de organisatie van of deelname aan activiteiten een beroep te doen op financiële ondersteuning van het fonds in de vorm van een garantiesubsidie.

Doel van het fonds is om langs die weg vernieuwende of bijzondere activiteiten van de studentengemeenschap te ondersteunen dan wel de wetenschappelijke profilering van de Universiteit Twente te stimuleren. Op die manier kan en wil het universiteitsfonds het verschil maken.    

Het bestuur van het Universiteitsfonds beoordeelt uw aanvraag op een aantal punten. Belangrijk
criterium is dat de activiteit nieuw of bijzonder moet zijn. Omdat het Universiteitsfonds zich
beschouwt als de aanjager van vernieuwing en hoeder van bijzondere activiteiten.

Indien u een beroep wilt doen op financiële ondersteuning vanuit het Universiteitsfonds, kunt u een gemotiveerd verzoek bij ons indienen voorzien van bijbehorende begroting. 

Zie de banner rechts voor het aanvraagformulier!

LET OP: subsidies voor studiereizen verleent het Universiteitsfonds via de Studiereizencommissie (SRC) en dienen dus daar aangevraagd te worden.

Vraag & Antwoord