Zie Fonds op naam

De Breed Kreiken Innovatiefonds

De Breed Kreiken Innovatiefonds

Het De Breed Kreiken Innovatiefonds is in 2011 opgericht door De Breed & Partners (zie foto onderaan) ter ere van hun dertigjarig jubileum. Het fonds ondersteunt wetenschappelijk en ondernemend toptalent in de vorm van studiebeurzen voor een (vervolg)opleiding in het buitenland. Het De Breed Kreiken Innovatiefonds wil met het verstrekken van beurzen de innovatie in Nederland stimuleren en versterken door excellente studenten in staat te stellen belangrijke kennis over technologie en innovatie in het buitenland op te halen. Zij stellen daarvoor het De Breed Kreiken Innovatiebeurs beschikbaar, die jaarlijks uitgereikt wordt tijdens de uitreiking van de Young Technology Award.

De directeur van De Breed & Partners is Loek de Breed. Hij is alumnus (TBK '71) van de Universiteit Twente. Het innovatiefonds is mede vernoemd naar oud-UT-hoogleraar professor dr. Jan Kreiken. Professor dr. Jan Kreiken (geheel rechts op bovenstaande foto) was van 1968 tot 1986 hoogleraar bedrijfskunde en van 1974 tot 1976 Rector Magnificus van de Universiteit Twente.

Jan Kreiken (1925 – 2001)

Kreiken is een bekend bedrijfsstrateeg, grondlegger van de managementgedachte in Europa en medeoprichter van de Twentse bedrijfskunde opleiding.  Hij begon zijn wetenschappelijke en bedrijfsmatige loopbaan in het Zuid-Afrika van de jaren vijftig. In 1968 werd hij als hoogleraar bedrijfseconomie aangesteld aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Reeds in 1970, Kreiken was toen 45 jaar, werd hij gerekend tot het uiterst beperkte groepje van leidende Nederlandse bedrijfseconomen. Dat is des te meer opvallend omdat hij niet verbonden was aan een van de economische faculteiten, hoezeer deze zich ook hebben ingespannen om hem als hoogleraar aan zich te binden. Kreiken beoefende zijn vakgebied liever in een bedrijfskundige universitaire context. Hij was aldus werkend niet alleen de medeoprichter van Bedrijfskunde in Twente maar ook de initiator van de wetenschappelijke erkenning van dat vakgebied in Nederland. Bedrijfskundig Europa is hem dank verschuldigd voor de verwezenlijking van het Europese wetenschappelijke bedrijfskundehuis: de European Foundation for Management Development (EFMD).

Kreiken's persoon en werk hadden een magnetische kracht. Grote wereldburgers, die wij thans managementgoeroes zouden noemen, kwamen regelmatig op bezoek op Kreiken's kantoor op de vierde verdieping van het BB-gebouw (nu: ‘Spiegel’). Die kring der groten, waarin Kreiken zo langdurig mocht verkeren, vormde de stimulans tot vele onderwijs- en onderzoekactiviteiten binnen zijn faculteit en zijn vakgroep. Onder verwijzing naar het Angelsaksische begrip 'managerial economics’, was zijn motto: beoefen de bedrijfseconomie in een bestuurlijke context. Zijn oratie in 1968 droeg dan ook de titel ‘Bestuurlijke Bedrijfseconomie’. Die rede gaf vernieuwing aan het bedrijfseconomisch denken en zal ongetwijfeld hebben bijgedragen tot zijn kwalificatie als leidend bedrijfseconoom in Nederland.

The Voice of Innovation
De studiebeurs is bedoeld voor de excellente masterstudent en jonge alumnus met een ondernemende attitude en een studiewens met een technisch profiel. Het publiek kan ieder jaar stemmen op de student meest de meest aansprekende aanvraag.  De student met de meeste stemmen wint de Innovatiefonds Trofee en daarmee een studiebeurs!

Vrienden van De Breed

Particulieren of bedrijven kunnen "Vriend van De Breed" worden en innovatief toptalent steunen via een donatie aan het De Breed Kreiken Innovatiefonds. De minimale inleg bedraagt € 500. Vrienden van De Breed worden jaarlijks uitgenodigd voor een speciale Vrienden-ontvangst voorafgaand aan de uitreiking van de beurzen tijdens de Young Technology Award.