BLOG Concert tegen Reuma

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!


Na maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zover! We gaan actief beginnen met het promoten van het benefietconcert tegen Reuma. Een van mijn medewerkers heeft een wervende presentatie gehouden tijdens het Health Valley event in Nijmegen vorige week en we zijn begonnen met het uitdelen van ansichtkaarten. De kaart verkoop begint inmiddels goed te lopen. Ik ben vereerd dat Joke Bleumink mijn werk aan de ontwikkeling van een injecteerbare pleister voor het repareren van beschadigd gewrichtskraakbeen geselecteerd heeft als doel voor de opbrengst van het concert. Het is hartverwarmend te zien hoeveel positieve reacties haar initiatief oproept en talloze mensen aanzet om zich belangloos in te zetten om van dit concert een succes te maken.

Het concept van de injecteerbare pleister spreekt veel patiënten aan. Ik krijg wekelijks vragen van patiënten of de injecteerbare pleister al beschikbaar is voor toepassing in de mens. Veel patiënten bieden zich spontaan aan als proefpersoon. Helaas moet ik deze patiënten nog teleurstellen. De persoonlijke verhalen van deze patiënten zijn voor mij en mijn groep een stimulans om extra hard door te werken om met een behandeling voor artrose te komen.

De wetgever heeft, niet zonder reden, de stappen die gezet moeten worden voordat een nieuwe behandeling uitgetest kan worden in de patiënt strak gedefinieerd en zij stelt, terecht, strenge eisen aan een nieuw product met betrekking tot veiligheid. Een belangrijk onderdeel hierbij is aantonen dat de pleisters niet schadelijk zijn voor mensen of bijvoorbeeld ontstekingsreacties opwekken. Een deel van deze studies hebben we inmiddels uitgevoerd. Tot nu toe staan alle lichten op groen maar we moeten nog wel een paar stappen zetten voordat we zover zijn dat we toestemming krijgen de pleisters uit te testen in de patiënt. Om hiervoor toestemming te verkrijgen vereist de wetgever dierexperimentele studies. Hier zijn we volop mee bezig. Een pilot studie in het konijn laat zeer veelbelovende resultaten zien. We hebben inmiddels toestemming gekregen om deze pilot studie uit te breiden naar een volledige studie. Deze experimenten gaan plaatsvinden in de zomer. We hebben inmiddels ook studies verricht op gewrichten van paardenkadavers. Ook dit heeft positieve resultaten opgeleverd. Met hetzelfde instrumentarium dat de orthopedische chirurg gebruikt voor een kijkoperatie in de knie van de patiënt kan de pleister aangebracht worden om beschadigingen in het oppervlak van het gewrichtskraakbeen te repareren. Dit is een belangrijke stap waarmee we in ieder geval de technische haalbaarheid hebben kunnen aantonen! Deze positieve resultaten hebben er toe geleid dat we nu ook toestemming hebben om de injecteerbare pleister uit te gaan testen op levende paarden. Net als de mens lijdt het paard aan artrose. Net als bij de mens kan artrose bij het paard nog niet behandeld worden. Een paard met artrose kan niet meer goed lopen en kan niet meer gebruikt worden om te berijden. Artrose bij het paard is dan ook een van de belangrijkste redenen om euthanasie toe te passen bij het paard. Het paard is dus net als de mens een patiënt en het ziektebeeld is heel vergelijkbaar. Wanneer de testen op paarden succesvol verlopen kan de pleister allicht ook bij paarden toegepast gaan worden voor de behandeling van artrose. Als deze studies succesvol verlopen hebben we een van de belangrijkste hordes genomen om toestemming te krijgen voor het uittesten van de pleister in de mens.

De test op levende paarden stond ingepland voor afgelopen week. Helaas hebben we de test moeten uitstellen. Voor het aanbrengen van de pleister heeft de orthopedische paardenchirurg hoogwaardig instrumentarium nodig. Begin van deze week ging de aansturing van dit apparaat kapot en zonder dit instrument kan hij niet opereren. Het apparaat moet dus eerst gerepareerd worden. Dit is nu in volle gang en een nieuwe datum voor deze belangrijke test zijn we aan het prikken. Dit wordt nu waarschijnlijk eind april.

Klik hier voor meer informatie over het benefietconcert