Wat is TOM?

Principe 3: Zelf
verantwoordelijk zijn

Met Student Driven modules en open projecten hebben onze studenten de mogelijkheid om zelf aan het stuur te staan. Van studenten wordt dus ook verwacht dat ze een actieve studie- en werkhouding aannemen en zelf reflecteren op hun werk. Waar moeten zij de meeste aandacht en tijd aan besteden, welke activiteiten moeten ze ondernemen om de leerdoelen te behalen, welke bronnen hebben ze nodig, welke rol nemen ze aan en in welke setting voeren zij hun projectopdracht uit? Deze keuzes maken en dus zelfsturend zijn, is iets wat we onze studenten willen leren. Aan het begin van de opleiding is de begeleiding door de tutor daarom intensief en gedurende de opleiding neemt deze steeds meer af.

Keuzevrijheid

De keuzevrijheid van studenten vindt uiteraard plaats binnen een bepaalde bandbreedte. De eindtermen begrenzen de ruimte waarbinnen de student zich kan bewegen. Het betekent dan ook dat de keuzevrijheid voor de ene opleiding groter is dan voor de andere. In het eerste semester van het derde jaar (module 9 en module 10) hebben studenten de mogelijkheid om de profileringsruimte te vullen met minors. Zie www.utwente.nl/minor

Campusgemeenschap

Naast deze eigen verantwoordelijkheid voor leren, wil de Universiteit Twente ook graag een actieve betrokkenheid in de campusgemeenschap. Dit kan door deelname aan onderwijsevaluaties, door student-assistentschappen, activisme (verenigingsleven), enzovoorts.

Niet fulltime kunnen studeren

Wanneer een module een volledige StudentĀ  drivenĀ module in een projectsetting is, kunnen studenten die niet fulltime kunnen studeren, de module over langere tijd uitsmeren (zoals dit vroeger ook gebeurde bij langstudeerders, struikelvakken, etc.). Dit betekent dat modules met elkaar gaan overlappen. In de huidige situatie maken deze studenten maatwerkafspraken met de studieadviseur. Kijk voor meer informatie op de website van studentenbegeleiding.

principe drie: zelf verantwoordelijk zijn