Wat is TOM?

Principe 2: werken in projecten

Om te stimuleren dat studenten betrokken zijn bij hun eigen leren en zij actief en nominaal studeren, is het van belang dat onderwijs aantrekkelijk is. Daarom wordt de kern van een module gevormd door een project: een activiteit die studenten uitdaagt zelfstandig kennis en vaardigheden te verwerven.

De omvang van een project is niet voorgeschreven. Wel zet de Universiteit Twente er op in dat TOM zich ontwikkelt tot een model waarin studenten niet alleen kennis en vaardigheden toepassen, maar ook opdoen in het project.

De 3 O’s

Binnen een project kunnen studenten verschillende rollen aannemen, dit is daarmee ook een geschikte plek om invulling te geven aan de drie O’s. Zijn de studenten bijvoorbeeld bezig met het kritisch beoordelen van bestaande kennis (onderzoeken)? Ontwikkelen ze nieuwe oplossingen voor problemen waarbij ze wetenschappelijke kennis integreren (ontwerpen)? Of zijn studenten vooral bezig met het implementeren van nieuwe oplossingen in een complexe maatschappelijke omgeving (organiseren)?. Een project kan zich richten op één van deze rollen of deze rollen met elkaar combineren.


Gestructureerde en open projecten

De mate waarin een project is gestructureerd, is afhankelijk van de opleiding, de plaats van de desbetreffende module in deze opleiding en de leerdoelen van de module. Bij een gestructureerd project krijgen alle studenten dezelfde opdracht en wordt in andere moduleonderdelen, die parallel aan het project lopen, de theorie behandeld. Deze kennis wordt toegepast in het project. Bij een open project is binnen de context van het project een veelheid aan informatie beschikbaar, eventueel door docenten voorgeselecteerd, en kunnen studenten meerdere activiteiten ondernemen die benodigd zijn om het project goed af te kunnen ronden. Studenten kunnen zelf bepalen of ze de door docenten voorgeselecteerde bronnen en leeractiviteiten willen inzetten om de leerdoelen te behalen, of dat ze andere bronnen of activiteiten selecteren. Daarbij is goede begeleiding van een tutor van wezenlijk belang. Gedurende het project krijgen studenten inhoudelijke feedback van docenten.

principe drie: werken in projecten