Wat is TOM?

Principe 4: Leren
doen studenten samen

Een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid die onze studenten na hun studie zeker nodig zullen hebben, is samenwerken. Daarom doen studenten in een module veel met elkaar samen. Dit kan zowel in het project als in andere moduleonderdelen. Samen moeten studenten er voor zorgen dat ze allemaal uiteindelijk voldoende afweten van alle aspecten van het project of de opdracht waarin ze samengewerkt hebben. Dit betekent dat ze hier ook individueel op getoetst kunnen worden.

(Peer)feedback

Een sterke methode om te leren is het uitleggen aan elkaar. Ook, of misschien wel juist, studenten die de stof al goed begrijpen, leren hier veel van. Een ander belangrijk middel om goed van elkaar te kunnen leren is het geven van feedback aan elkaar. Feedback kan gaan over het product waaraan de studenten werken. Kloppen de berekeningen? Heeft iedereen de theorie wel goed begrepen?  Feedback kan ook gaan over het proces – bijvoorbeeld wanneer de projectgroep het idee heeft dat één of meerdere groepsleden er minder hard voor werken. Intensieve en deskundige begeleiding van de tutor zorgt ervoor dat studenten constructief met en van elkaar leren en dat zij elkaar op professionele wijze leren aanspreken op gedrag.

Multidisciplinair

Belangrijk doel van TOM is het ontwikkelen van een T-shaped professional. Daarom is het te adviseren dat studenten tijdens hun opleiding een aantal keren met studenten van andere disciplines samen in een projectteam werken. In Module 7 werken studenten van Technische Bedrijfskunde samen met studenten van Business en IT aan hun eigen onderneming. De kennis van de TBK studenten is nodig om het bedrijf op te zetten, maar de programmeervaardigheden van de BIT studenten zijn nodig om de onderneming online te laten draaien. Lees meer over deze module in Mijn TOM.

principe vier: leren doen studenten samen