In het Twents Onderwijs model werken studenten (vaak samen) aan een project in een module van 15 EC. In de modules worden kennis en vaardigheden aangeboden die samenhangen met het project. Een module beslaat dus één kwartiel. Een bacheloropleiding bestaat hiermee uit 12 modules. De eerste acht modules vormen de kern van de opleiding. In module 9 en 10 hebben studenten vrije keuzeruimte om verbredende of verdiepende modules te kiezen, bijvoorbeeld HTHT modules, een aanschuifmodule of een bestuursminor. Kijk voor meer informatie over de verschillende keuzes op de minorwebsite. In de laatste twee modules werken studenten aan hun afstudeeropdracht.

Bekijk ook de (Engelstalige) TOM brochure voor meer informatie over het Twents Onderwijsmodel.

TOM principes

Het Twents onderwijsmodel kent vijf principes:

Student Driven Learning

De term die wij inmiddels hanteren voor de filosofie achter TOM is ‘Student Driven Learning’ (SDL): onderwijs dat niet geheel is voorgestructureerd, waarbij de student de regie over zijn eigen leren in handen neemt. De student heeft hiermee invloed op verschillende onderwijsaspecten zoals de manier van leren en de tijd, en in sommige gevallen ook de leerdoelen. SDL kenmerkt zich door open communicatie over het leren tussen de student en de docent. De rol van de docent verandert hiermee ook. De docent geeft feedback op het resultaat en het leerproces van de student en stimuleert de student om nieuwe ervaringen op te doen en onbekende onderwerpen te verkennen. Studenten worden door een dergelijke ondernemende houding beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

TOM vraagt, met Student Driven Learning, ook om andere vormen van assessment. Lees meer over toetsen in TOM