Verslag

Workshop 3: Assessment in TOM

Workshop 3: Assessment in TOM

Helma Vlas, Marloes Luttikhuis, Joke Oosterhuis en Chantal Scholten

P:\AZ\Projects\Pro-POV\Evenementen\TOM seminar voor externen, 19 mei 2015\Foto's\DSCN0609.JPG

De workshop Toetsing in TOM gaf openheid over hoe de toetsing in de modules is opgezet qua aantal toetsen, toetsvormen en toetsmomenten. Er werd ingegaan op de vragen, dilemma’s en problemen waar de UT nog mee worstelt, zoals het grote aantal toetsen per module en de complexiteit van het toetsplan. Ook zijn oplossingsrichtingen en ambities besproken, zoals toenemend gebruik van formatieve toetsen in plaats van summatieve toetsen, integraler toetsen, compensatoir en/of cumulatief toetsen en inzet van andere toetsvormen, zoals portfolio’s en peer- en self-assessment.

De invoering van TOM stimuleert diverse docenten om opnieuw naar hun wijze van toetsing te kijken en om te experimenteren met nieuwe toetsvormen. Aan de hand van filmpjes en een presentatie zijn enkele praktijkvoorbeelden belicht, zoals de toetsing van een module (15 EC) aan de hand van drie toetsvormen en toetsing door middel van integrale toetsen in combinatie met reviewsessies. Twee docenten en een groepje studenten vertelden over hun ervaringen met mondelinge projecttentamens (individuele bevraging in een groepsetting over het geleerde tijdens het projectwerk).

(Workshop en verslag: Expertiseteam Toetsing Onderwijskundige Dienst: Helma Vlas, Marloes Luttikhuis en Chantal Scholten; DAAD onderwijsadvies: Joke Oosterhuis)

Hier vindt u de inhoud van de presentatie die in deze workshop is gebruikt.