Verslag

Workshop 1: Verander- en implementatieproces TOM

Workshop 1 – Verander- en implementatieproces TOM

Irene Steens en Tom Mulder

P:\AZ\Projects\Pro-POV\Evenementen\TOM seminar voor externen, 19 mei 2015\Foto's\DSCN0613.JPG   P:\AZ\Projects\Pro-POV\Evenementen\TOM seminar voor externen, 19 mei 2015\Foto's\DSCN0618.JPG

In deze workshop werd gekeken naar de verschillende fasen in het ontwerpproces en werd d.m.v. een tijdslijn weergegeven wat de UT in het verander- en implementatieproces gedaan heeft. In de eerste workshopronde was een gezamenlijke conclusie dat er aan elke fase van het ontwerpproces (zie afbeelding hieronder) ongeveer even aandacht besteed moet worden. Bij de het verander- en implementatieproces van TOM, dat startte in 2009 vanuit een duidelijke en goede visie op onderwijs (toekomstbestendig onderwijs, opleiden tot T-shaped professionals, betekenisvol leren in projecten), is relatief veel aandacht besteed aan het vooronderzoek. Als we het gehele veranderproces opnieuw zouden doen, zouden we twee dingen anders gedaan hebben:

  • Een inhoudelijke visie blijven verkondigen en het halverwege niet gooien op de prestatieafspraken en rendementscijfers . Hiermee verlies je geloofwaardigheid en geen docent wordt hier enthousiast van.Dit gebeurde na tegenvallende resultaten bij de snel opgezette eerste pilot. Het was beter geweest om goed te analyseren en uit te leggen waarom resultaten tegenvielen (studenten wisten niet wat de bedoeling was) en vanuit de inhoudelijke visie door te gaan
  • Docenten meer begeleiding geven bij het ontwerpen van onderwijs. Het opgestelde ontwerpkader bood veel vrijheid aan docenten, maar het was naïef om te denken dat ze hier raad mee weten en er enthousiast mee aan de slag gaan.

In de tweede groep werden tips geformuleerd die van belang zijn bij onderwijsvernieuwingen. Deze zijn weergegeven in de afbeelding.