TOM seminar

SEMINAR TWENTS ONDERWIJSMODEL: OP WEG NAAR STUDENT DRIVEN LEARNING

In september 2013 zijn alle bacheloropleidingen van de Universiteit Twente gestart met het Twents Onderwijsmodel (TOM): projectgestuurd, thematisch, modulair onderwijs met een High Tech, Human Touch. 

Jaarlijks organiseert de Universiteit Twente een seminar over het Twents Onderwijsmodel. Het seminar wordt bezocht door verschillende professionals van hogescholen, universiteiten en andere instellingen, die zich bezig houden met curriculumvernieuwingen of onderwijsontwikkelingen en geïnteresseerd waren in onze ervaringen met de implementatie van TOM.

Het doel van dit seminar is om onze ervaringen te delen en collega instellingen te inspireren. Het dagprogramma bestaat uit: een sessie over de kenmerken van TOM, een sessie over de implementatie van TOM, een workshop module ontwerp, een netwerk lunch, een bezoek aan docenten die TOM in de praktijk laten zien, een question and answer sessie met opleidingsdirecteuren, studenten en onderwijskundigen en een afsluitende borrel. 

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de Engelstalige website van het TOM seminar