TOM seminar 19 mei

SEMINAR TWENTS ONDERWIJSMODEL: OP WEG NAAR STUDENT DRIVEN LEARNING

In september 2013 zijn alle bacheloropleidingen van de Universiteit Twente gestart met het Twents Onderwijsmodel (TOM): projectgestuurd, thematisch, modulair onderwijs met een High Tech, Human Touch. Hiermee beogen we Student Driven Learning te realiseren. Wij streven naar een onderwijsmodel waarbij onze studenten zelf aan het stuur staan en een actieve houding aannemen in hun leerproces.

Op dinsdag 19 mei 2015 vond het eerste TOM seminar plaats. Het seminar is bezocht door verschillende professionals van hogescholen, universiteiten en andere instellingen, die zich bezig houden met curriculumvernieuwingen of onderwijsontwikkelingen en geïnteresseerd waren in onze ervaringen met de implementatie van TOM. Het doel van de dag was om de deelnemers te inspireren en te informeren over TOM en samen te discussiëren over onze invulling van Student Driven Learning.

Tijdens de opening van de dag stelde dhr. Mulder verhelderende vragen stelde aan de rector magnificus dhr. Brinksma en dhr. Wessel over de aanleiding van de onderwijsvernieuwing en het verloop en de hobbels in het implementatieproces.

   

Na de opening kregen de deelnemers in vier groepen een rondleiding langs verschillende onderwijsruimtes op de campus. In het Design Lab kunnen verschillende studenten in groepen of individueel aan het werk in de lounge area of aan de brainstormtafel. In the Classroom of the Future kunnen studenten zowel aan het werk, als college volgen en gebruik maken van grote touchscreens tijdens hun projectwerk. In het Experimental Centre Technical Medicine vertelde een student van de opleiding Technische Geneeskunde hoe TOM studenten in de operatiekamer door middel van een simulatiepatiënt leren over de regelsystemen in het menselijk lichaam. Ten slotte namen we een kijkje bij de practicumruimtes van de Technische Natuurwetenschappen en zagen we studenten in groepen aan het werk in het fysisch lab. Tijdens de lunch waren er twee studenten aanwezig om te vertellen over hun ervaringen in het TOM onderwijs.

   

De verslagen van de vier middagworkshops vindt u hier.

Als afsluiting van de dag zong het cabaretduo Peeters Weem en Duipmans over de drie O’s en de T-vormige student. Dhr. Wessel deelde ter afsluiting de vraag die ons op dit moment bezig houdt: Hoe houden we TOM ook in de toekomst up-to-date en levend? Tijdens de borrel was er tijd om informeel verder over deze vraag uit te weiden