Hier staat de Utwente Module Map 2016-2017 waarin alle 12 modules van alle 19 bacheloropleidingen te zien zijn.


De gegevens zijn gebaseerd op de Osiris Course Catalogus en de opleidingswebsites. Aan deze Module Map kunnen geen rechten worden ontleend: het onderwijsprogramma in de OER van de opleidingen is leidend.


Het onderliggende Excel bestand van deze Module Map is voor medewerkers beschikbaar via intranet.


Wilt u een posterformaat van de Module Map? Stuur ons dan een mail.


Mocht u onjuistheden tegenkomen in de Module Map dan horen wij dit graag. Stuur dan een mail naar Onderwijsvernieuwingen@utwente.nl. We nemen deze opmerkingen mee in de update voor het volgende studiejaar.