Mijn TOM

Do not underestimate the student!

Roy Damgrave is universitair docent binnen de opleiding Industrieel Ontwerpen. Na zijn bachelorstudie Industrial Design in Eindhoven heeft hij de master Industrial Design Engineering op de UT gevolgd. Per toeval trok het Virtual Reality lab hem en ontwikkelde hij zich als expert op het gebied van Virtual Reality. Volgend jaar is hij van plan te promoveren op dit onderwerp. Dit jaar heeft hij als modulecoördinator module 8 ontworpen en gegeven. De combinatie van onderzoek en onderwijs bevalt hem goed.

Elf verschillende tools
Er waren veel wensen over hoe het onderwijs eruit zou moeten zien in deze module. Als laatste module voor de minor en het afstudeersemester, moesten studenten een visie ontwikkelen op wat voor soort ontwerper ze wilden zijn. En kunnen aantonen goed met elkaar te communiceren. ‘Daarnaast’, geeft Roy aan, ‘wilden we veel vrijheid en verantwoordelijkheid aan de student geven.’ Na wat brainstormen en momenten bij de koffietafel kwam Roy met zijn team tot een slim moduleontwerp. Door de theorie onder te brengen in elf verschillende ‘tools’ (mini-colleges), waarover de projectgroep zich moest verdelen, werd het een module waarin studenten zich konden oriënteren op verschillende expertises, waarbij communicatie voorwaardelijk was én de studenten veel vrijheid hadden. De inhoud van deze tools moesten zichtbaar zijn in het project. Elke student moest zes tools volgen en samen moest de projectgroep alle tools gevolgd hebben. Er konden minstens twee en maximaal vier studenten uit dezelfde projectgroep naar één tool. ‘Juist door die tools in te zetten als expertise, kwam communicatie tot stand en werkten studenten samen toe naar een concreet doel,’ vertelt Roy.

Begeleiding
‘Anders dan ze gewend waren, moesten studenten in dit project een investeerder overtuigen en duidelijk maken dat er een return of investment is,’ zegt Roy. ‘De studenten hadden weinig informatie van tevoren en moesten dus alles onderzoeken: wie zijn de klanten, fabrikanten, etc.’. In deze module fungeerden de begeleiders als consultants. ‘Wanneer studenten ons vroegen of het zo goed genoeg was, vroegen wij terug of zij hier zelf tevreden mee zouden zijn wanneer een ontwerper hiermee zou komen.’ Het proces werd erg vrij gelaten, met alleen een startmoment en een deadline aan het eind. Wel konden studenten halverwege een uitnodiging voor een tussenpresentatie verwachten.

Toetsing
In andere modules van ons gaat het over het product, hier ging het meer over het de aanpak. Weet je bijvoorbeeld wel wie je doelgroep is? Hoe je een investeerder moet overtuigen? We hebben dit getoetst met een groepsbeoordeling in een projecttentamen. Studenten zijn ondervraagd door examinatoren in de rol van potentiële investeerders. De theorie in de tools zijn individueel getoetst met essays waarin studenten moesten aangeven hoe, wat, of waarom zij de tool geïntegreerd hebben in het project. ‘Ook als het niet bruikbaar was, kon het wel een goed essay zijn.’ zegt Roy. ‘Studenten mochten hier eerlijk over zijn. Het ging er om dat ze goed hadden nagedacht over het toepassen van een nieuwe techniek’.

Vrijheid

Volgens Roy kan de ene student beter omgaan de gegeven vrijheid dan de ander. ‘Maar het viel me echt niet tegen! Do not underestimate the student! Ze kunnen echt heel veel, geef ze die vrijheid. Hoe meer vrijheid, hoe meer ze gaan doen,’ vertelt Roy. ‘We hebben weinig gehoord dat het vaag was. Ik denk niet dat het heel veel vrijer had moeten zijn, zo was het goed.’ Volgens Roy is het wel afhankelijk van de visie van de hele opleiding. ‘Je moet je curriculum er wel op aanpassen: je kunt dit niet doen als studenten in de modules ervoor veel vast hebben gezeten. Je moet dit goed opbouwen’.

Organisatie

De docenten hebben in deze module elk hun eigen tool ingevuld. ‘Ik heb als coördinator vertrouwen gehad in mijn collega’s en alleen de randvoorwaarden gegeven. Hierdoor krijg je verschillende werkvormen in de module. Dat is leuk voor studenten en docenten,’ legt Roy uit.

Tijdens de module is snel kunnen schakelen en flexibel zijn volgens Roy belangrijk. ‘Sommige dingen kun je niet vastleggen, tijdens module hebben we het één en ander nog bijgewerkt. We hebben niet geprobeerd om van tevoren elke uitzondering in kaart te brengen. Als er een uitzondering komt kunnen we daar ter plekke flexibel mee omgaan’.


De module werd afgesloten met een wedstrijd, een Dragons’ Den. Na deze leuke afsluiting werd de module direct geëvalueerd met alle studenten.