Mijn TOM

Doceren is tweezijdig

Marloes Jansen is docent bij de opleiding Communicatiewetenschappen binnen de faculteit Gedragswetenschappen. Ze heeft aan de UT gestudeerd en werkt nu sinds 1 oktober, 2013 voor de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie (MCO). Marloes is fulltime met onderwijs bezig, in de toekomst wil ze nog wel gaan promoveren. Binnen TOM is ze voornamelijk tutor, geeft ze een aantal colleges en heeft ze samen met haar collega’s de derde module voor het eerste jaar ontworpen. Daarnaast begeleidt ze een aantal ouderejaars, bijvoorbeeld bij hun bachelor opdracht.

Onderwijs geven

Marloes geeft dit jaar voor het eerst college en gaf aan dat ze het best spannend vond om voor de groep te gaan staan. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het geven van onderwijs, is ze bezig met het halen van haar BKO en heeft ze de tutortraining gevolgd. ‘Omdat ik weinig ervaring had vond ik het wel belangrijk om deze cursussen te volgen’. Marloes had al wel ervaring met presenteren, maar gaf aan dat het geven van colleges echt anders is. ‘Presenteren is meer eenzijdig, doceren is veel meer tweezijdig’. Naast het volgen van cursussen doet Marloes nog veel meer om ideeën over onderwijs geven op te doen, bijvoorbeeld door bij de faculteitsonderwijskundige langs te gaan, veel te lezen, de cursusmaterialen door te spitten of door veel te praten met ervaren collega’s. ‘Af en toe ga ik gewoon bij een college van andere collega’s zitten om te zien hoe zij het doen’.

Activerend college geven

Marloes vindt het erg belangrijk om studenten te activeren tijdens de colleges. ‘Het is ook voor mijzelf veel interessanter om met studenten in contact te komen en met hen over de materie te praten’. Om de studenten te activeren zet Marloes veel verschillende werkvormen in. Zo laat ze studenten bijvoorbeeld met elkaar discussiëren, of in kleine groepjes stellingen voorbereiden en deze vervolgens plenair bediscussiëren. ‘Het is echt de bedoeling dat ze zelf denken of ze het ergens mee eens zijn en of er nog andere theorieën zijn en dat ze leren om hun mening goed onder woorden te brengen’.

Shakespeak

Een andere manier die Marloes toepast om de studenten te activeren tijdens colleges is door de ICT tool ‘Shakespeak’ in te zetten. Shakespeak is een programma dat het mogelijk maakt om studenten te laten stemmen of vragen te laten beantwoorden door middel van hun mobiele telefoon. Het is een leuke manier om studenten tijdens de colleges te activeren. ‘Eerstejaars vinden het heel leuk om via hun mobieltje antwoorden te geven’. Marloes stelt het gebruik van Shakespeak af op het niveau van de studenten. Zo geeft ze aan dat ze bij de eerstejaars vaker multiple choice vragen in te zetten en bij de ouderejaars juist vaker open vragen of stellingen. Bij de pre-master studenten brachten de vragen ook weer discussies opgang. ‘Dan vroegen de studenten bijvoorbeeld waarom antwoord D niet goed was’.

Snappen ze het?

Marloes geeft aan dat het gebruik van Shakespeak ook prettig is voor haarzelf. ‘Doordat ik kan zien welk antwoord de studenten geven, kan ik zien wat ze niet snappen en kan ik de stof beter uitleggen’. Het geeft haar dus meer inzicht in of de studenten snappen waar het college over gaat en aan welke onderwerpen ze nog extra aandacht moet besteden. Het is dus ook een soort check voor de leerdoelen van het desbetreffende college. ‘Wat ik probeer is van tevoren de leerdoelen direct of indirect toe te lichten en dan probeer ik op het einde van het college weer terug te komen waar ik begonnen was’. Marloes geeft ook aan dat ze door het stellen van de vragen via Shakespeak wordt geholpen om weer terug te komen op deze leerdoelen en zo de cirkel rond te maken. ‘Het dwingt mij om gefocust te blijven’.

April, 2014


U kunt als docent gratis gebruik maken van Shakespeak, voor elke groepsgrootte. De UT beschikt over zogenaamde credits voor Shakespeak. Kijk voor meer informatie op http://www.utwente.nl/ces/od/onderwijsinnovatie/TELT/voting/