Mijn TOM

Keuzes maken, want je kan niet alles

Deze maand zijn in Mijn TOM de studenten aan het woord. Twee eerstejaars studenten vertellen over hun ervaringen met Twents Onderwijsmodel. Lisa Verhoeven uit Amsterdam is student bij Biomedische Technologie en Dirk van Teijlingen uit Leiden is student bij Scheikundige Technologie. Lisa en Dirk wonen nu op de Campus en zijn tevreden met hun studie. Naast hun studie zijn ze allebei actief bij de hun studievereniging en zitten ze op een sport: Lisa hockeyt en Dirk roeit.

Voltijds studeren
De nieuwe bachelorprogramma’s volgens TOM zijn zo opgezet dat studenten voltijds studeren. Toch zijn zowel Lisa als Dirk actief bij de studievereniging. ‘Het is wel erg druk, je kunt niet alles doen’ geeft Dirk toe. Lisa is het hier mee eens, ‘je moet keuzes maken, de ene keer moet je meer aan de studie de andere keer kan je weer meer leuke dingen doen’. Beiden geven aan dat er binnen hun opleiding twee groepen ontstaan, de studenten die actief zijn en studenten die alleen met de studie bezig zijn. ‘Er is een deel dat vrij actief is en zij zijn bijvoorbeeld ook veel aan het werk bij het voorlichtingsteam en een groep die heeft echt moeite met het bijhouden van alles’ aldus Dirk.

Verwachting
Bij BMT draait TOM al voor het derde jaar, dus toen Lisa vorig jaar een dag bij de opleiding meeliep zag ze hoe het onderwijs eruit zag. ‘Ik wist dat ik gewoon veel contacturen zou krijgen’. Voor Dirk was dit iets anders, voor ST is dit het eerste jaar TOM en wat Dirk opviel is dat de studie grootschaliger is geworden dan vorig jaar. ‘Ik heb nu allemaal grote hoorcolleges met 150 man, met allemaal andere studies erbij’. Dirk zou liever wat meer variatie in de colleges zien, bijvoorbeeld kortere hoorcolleges en eerder met elkaar aan het werk. Lisa geeft aan dat er bij BMT al wel meer variatie in zit, alleen wiskunde is met veel studenten tegelijkertijd. ‘Bij andere moduleonderdelen hebben we wel weer goed contact met de docenten en ook met de tutoren’. De grootschalige hoorcolleges maken het wat onpersoonlijk. ‘Niet dat ze niet leuk zijn hoor, maar gewoon onpersoonlijker’ aldus Lisa.

Roostering
Een punt waarop de UT volgens Lisa en Dirk nog kan verbeteren, is de verroostering van onderwijs. ‘Het is wel eens zo dat we een hoorcollege hebben in de Spiegel en daarna een werkcollege van dezelfde docent in de Horst’. Beide studenten hebben hun ‘thuisbasis’ in de Horst, ze zouden het liefst ook al hun onderwijsbijeenkomsten in de Horst hebben. Ook zouden ze graag een jaarzaal willen hebben, zodat ze altijd een plek hebben waar ze normaal gesproken altijd terecht kunnen om te studeren. ‘Er zijn bijna altijd wel vrije hokjes, maar deze zijn dan helemaal in de bibliotheek of in de Bastille’. Wanneer er een jaarzaal zou zijn, dan zijn er ook medestudenten aanwezig waar je vragen aan kunt stellen en zit je dicht bij de docenten.

Projecten
Een positief punt van TOM is het project. ‘Ik vind het echt heel erg leuk dat de projecten veel interactie hebben met de stof die je leert en de colleges zelf’ aldus Dirk. Zowel Lisa als Dirk gaven aan positief te zijn over die samenhang. ‘De wiskunde die je leert moet je weer gebruiken in een ander module-onderdeel en in het project. Op die manier houd je ook alle stof tegelijkertijd wel bij’ gaf Lisa aan. Ook over de samenwerking binnen projecten is Lisa positief. ‘Door samen te werken met allemaal verschillende mensen leer ik zelf heel veel, ik denk dat dit een voordeel is ten opzichte van andere universiteiten’.
Een tip die Lisa en Dirk aan hun medestudenten gaven was om vooral ook leuke dingen te blijven doen. ‘Als je leuke dingen blijft doen, ook al heb je er niet altijd tijd voor, blijf je gemotiveerder om hard te werken’.


Maart, 2014