Mijn TOM

Een knelpunt is ook een leermoment

Katja Haijkens is opleidingsmanager van de opleiding BMT, waar de afgelopen jaren de pilot van TOM heeft gedraaid. ‘Ik ben bijna vanaf het begin betrokken geweest bij de curriculumherziening van BMT, het voorwerk was gedaan maar bij de start van het ontwerp ben ik ingestapt’. Als freelance Onderwijskundige kwam Katja op de Universiteit Twente binnen, ze heeft tijdelijk het hoofd van Taal Coördinatiepunt (TCP) vervangen en kwam daarna bij de Onderwijskundige Dienst te werken. Toen BMT begon met de pilot is ze in eerste instantie bij BMT gedetacheerd, maar sinds anderhalf jaar is ze daar volledig in dienst.

Opleiding helemaal opnieuw vormgegeven
De opleiding heeft de pilot aangegrepen om het curriculum helemaal opnieuw vorm te geven. ‘Niet alleen de vorm, maar ook de inhoud’. Katja geeft aan dat de opleiding nu goed in elkaar zit. De onzekerheid die de UT-brede invoering van TOM met zich mee brengt, zag Katja ook al bij de invoering van het nieuwe curriculum bij BMT. Een van de knelpunten was bijvoorbeeld dat niet iedereen het eens was met het systeem. Katja is aanwezig geweest bij het ontwerpen van alle modules. ‘Daar heb ik geprobeerd om naar één visie te streven’. Tijdens veel discussies kwam de verantwoordelijkheid en het loslaten van studenten naar voren.

Opbouw in vrijheid
In de mate van vrijheid die de studenten binnen de projecten krijgen, zit binnen BMT een duidelijk opbouw. Hoe verder in het curriculum, hoe meer vrijheid. ‘In het derde jaar worden studenten echt geacht een stuk zelfstandiger te werken’. Soms zit er nog een module tussen waar toch weer meer onderdelen vaststaan. ‘Studenten geven dan in de evaluaties steevast aan dat ze meer vrij gelaten willen worden’. Of deze houding verschilt met die van ‘pre-TOM’ kan Katja niet goed zeggen. Wel denkt ze dat de studenten die nu in het derde jaar zitten pro-actiever zijn. ‘De studenten kunnen zelf goed hun werk plannen en zien goed wat de toepassing kan zijn van de theorie die ze nu leren’.

Vertrouwen in de studenten, de docenten en de opleidingen
Dat ‘loslaten’ en ‘vertrouwen geven’ is iets dat telkens weer naar voren komt, zowel binnen BMT al UT-breed. Een voorbeeld van het vasthouden is het vele toetsen dat bij sommige opleidingen in de eerste TOM modules is gedaan. ‘Dit wringt met het idee om studenten steeds meer verantwoordelijkheid te geven’. Volgens Katja geldt de aarzeling rondom het loslaten niet alleen voor de docenten, maar überhaupt voor de hele universiteit. ‘Als opleiding krijgen we relatief ook weinig vertrouwen, er wordt veel gecontroleerd en dat is vergelijkbaar met het vele toetsen van de studenten’.

Nog in ontwikkeling
Niet alleen voor de docenten is het nieuw om onderwijs binnen TOM vorm te geven, maar ook voor de instelling is de invoering van TOM een geheel nieuw project. Dus voor de hele universiteit zijn er veel leermomenten gedurende het proces. De hele universiteit is op dit moment dus in ontwikkeling. Zelfs nog bij BMT, waar de B1 TOM modules dit jaar voor de derde keer draaien. Katja benadrukt: ‘We zitten duidelijk in een ontwikkelingsproces en ik denk dat het voor de mensen die nu starten goed is om te weten dat het een leerproces is en dat je niet binnen één jaar een perfect nieuw curriculum hebt’. Katja geeft aan dat er binnen een ontwikkeling ongetwijfeld dingen mis gaan. ‘Dat is niet een stap terug, maar een leermoment’. Ook bij BMT zit men nog steeds in een leerproces. Hoewel men nog steeds dingen in de module aanpast, is er al heel veel vooruitgang geboekt. ‘Dus vertrouw erop dat het een ontwikkeling is en dat het stappen vooruit zijn’.

Februari, 2014