Mijn TOM

Digitaal toetsen, hoe doe je dat?

Herbert Wormeester is associate professor in de vakgroep Physics of Interfase and Nanomaterials van de faculteit TNW. Ooit studeerde hij Technische Natuurkunde op de UT. Herbert promoveerde in 1992. Naast zijn wetenschappelijke werk, is hij opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Advanced Technology en is hij lid van de URaad. Voor de gezamenlijke module 5 ‘Signals Models and Systems’ van Advanced Technology en Technische Natuurkunde is hij samen met Jeroen Verschuur de modulecoördinator. In deze module werd gebruik gemaakt van een nieuwe digitale toetsmethode.


Individueel en onder tijdsdruk

In deze tijd worden van een student andere vaardigheden verwacht dan 30 jaar geleden. Curricula zijn sterk gewijzigd en in veel onderwijs is de computer een onmisbare tool geworden. Niet alleen als tekstverwerker, maar vooral ook om vraagstukken door te rekenen, ontwerpen te maken en te optimaliseren. ‘Voor het toetsen van deze vaardigheden is een project niet altijd even geschikt,’ aldus Herbert. ‘Studenten moeten een deel van dit werk zelfstandig en in beperkte tijd kunnen uitvoeren. Een project biedt die restricties niet.’ De keuze voor een digitale toets lag dus voor de hand.


Niet samenwerken

Studenten zijn eraan gewend om samen te werken met de vele mogelijkheden die de digitale wereld biedt. E-mails, Dropbox, WhatsApp… Bij een individuele toets is dat uiteraard niet de bedoeling. Dat is de reden waarom de opleidingen Advanced Technology (AT) en Technische Natuurkunde (TN) de twee studenten Martijn Meefout en Riccardo Sneep gevraagd hebben een oplossing van Jeroen Verschuur uit te werken. Via een USB stick wordt de eigen laptop met een gecontroleerd besturingssysteem opgestart. Met dit besturingssysteem is van tevoren bepaald welke software gebruikt kan worden en welke communicatiekanalen open staan. Een draadkoze muis moet blijven werken, maar chatten via bluetooth met andere studenten niet. Ook de toegang tot de eigen harddisk en alle niet vrijgegeven internetbronnen wordt afgesloten. Zij hebben dat met hun eigen bedrijf opgepakt en woensdag 21 oktober was de eerste toets met dit nieuwe systeem.


IMG_0258Eigen laptops

Het mooie van deze oplossing was dat de studenten hun eigen laptop konden gebruiken. Deze laptops werden gestart met een uitgereikte boot, waarin de functionaliteit beperkt was. ‘Er waren slechts een aantal programma’s beschikbaar, die nodig waren voor de toets, zoals MatLab en Libre Office Writeror ,’ legt Herbert uit. ‘De internetverbinding was gereguleerd, waardoor het wel mogelijk was om via internet de resultaten in te leveren, maar waardoor alle andere communicatiekanalen niet toegankelijk waren.’ De toets werkte op alle laptops uit het UT notebook project, die veel studenten hebben. Op Apple computers werkte het dan weer niet. ‘Het is dus van belang om enkele laptops achter de hand te hebben tijdens de toets.’


Vooraf testen

Om problemen en vervelende situaties tijdens de toets zelf te voorkomen, hebben de opleidingen twee weken van tevoren een test gedaan. Studenten konden hiernaartoe komen om de toetssetting met hun eigen laptop uit te proberen. ‘Maar in het echt is het toch een ander verhaal. Je kunt het technisch gezien allemaal voor elkaar hebben, maar het vergt ook gewenning van studenten. Ze moeten net even op een andere manier werken dan ze gewend zijn.’ Zo werkte Matlab iets anders, Libre Office Writer werd gebruikt i.p.v. Word en het knippen en plakken van afbeeldingen ging net wat anders. ‘Wie eigenwijs was en de instructies niet exact opvolgde, liep tegen problemen aan.’ Volgens Herbert is het van belang om coulant te zijn wanneer er technische problemen zijn. Bij het beoordelen van de toets is bij een aantal studenten rekening gehouden met hun specifieke probleem. ‘En die waren zeer divers. Bij enkele studenten was Matlab minder stabiel en bij één student werd de USB stick uit de laptop gestoten. Dat voorzie je vooraf natuurlijk niet, hoe goed je het systeem ook test. De tweede keer dat we het begruikten was er duidelijk gewenning en had nog een enkele student een probleem.’


De eerste bevindingen

De eerste keer in de praktijk toepassen heeft laten zien dat het systeem goed functioneert. Verbeteringen bij de volgende toets zitten vooral in het beter instrueren van de deelnemers, waardoor bestanden beter beschermd zijn bij een eventuele crash. De grootste uitdaging is vooral het menselijke aspect: het moet voor een student niet uitmaken of de toets in zijn eigen notebooksoftware wordt gemaakt, of in de toetsomgeving die in deze digitale toets omgeving wordt aangeboden.