Mijn TOM

Leren van fouten

Luuk Spreeuwers (EWI) is modulecoördinator van module 2 van Electrical Engineering. Hij bedacht een slimme manier om studenten te laten leren van hun toetsen: de reviewsessies. Ook Erik Faber (EWI) past deze sessies toe in module 5 van Creative Technology, waar hij vorig jaar modulecoördinator van was en dit jaar als docent bij betrokken is. Beiden zijn erg enthousiast over de methode. Bij de reviewsessies draait het om twee dingen: peer learning en leren van gemaakte toetsen.


Review als voorwaarde voor tweede kans
Het idee voor de reviewsessies komt uit de koker van Luuk. Hij begon hier zo’n vier jaar geleden mee, bij de TOM-pilot van EE. Gedurende de module worden er meerdere tussentoetsen gehouden. Wanneer studenten zo’n tussentoets niet halen, mogen ze deelnemen aan een tweede kans - mits zij ook aan de reviewsessie meegedaan hebben. Aan het begin van de review meeting krijgen de studenten hun originele toetsen overhandigd. In groepjes analyseren en bespreken ze de gemaakte fouten, waarna de studenten hier individueel een kort rapport over schrijven. In dit rapport staat de analyse van de fouten en de nieuwe, correcte uitwerking. Dit rapport wordt aan het eind van de meeting bij de docent ingeleverd, die het ter plekke nakijkt. De review wordt dan afgevinkt en de student mag deelnemen aan de tweede kans. ‘Deze tweede kans is in feite de eindtoets, bestaande uit tien lossen toetsen,’ legt Luuk uit. De toetsen die studenten al gehaald hebben, hoeven ze tijdens deze eindtoets niet meer te doen. ‘Wat er dus op neer komt dat studenten extra tijd kunnen verdienen met de deeltoetsen.’ Studenten willen daarom graag aan de tussentijdse toetsen meedoen.


Leerzame ervaring
Hoewel de reviewsessies eigenlijk een voorwaarde zijn om deel te mogen nemen aan de twee kans, kunnen ook studenten die een voldoende hadden op de tussentoets hieraan deelnemen. Zij verdienen hier een bonuspunt mee. ‘De reviewsessies hebben een groot potentieel,’ geeft Erik aan. ‘Er zit een grote leerervaring in een gemaakte toets. Luuk: ‘Ook voor studenten die de tussentoets al goed gemaakt hebben.’ Dat is precies de reden waarom Luuk de reviewsessies bedacht. ‘Ook al hebben ze hier het recht toe, studenten maken lang niet altijd gebruik van een inzagemoment van een toets,’ geeft hij aan. ‘Terwijl feedback het belangrijkste onderdeel is om te leren,’ vult Erik aan. Bij zijn module werden de reviewsessies vorig jaar voor het eerst gehouden en het moduleteam was aangenaam verrast over het enthousiasme waarmee studenten elkaar dingen uit gingen leggen. ‘Ze kregen er echt lol in,’  constateert Erik. ‘En waren er enthousiast over dat je zoveel kunt leren van je eigen fouten. Het leuke hieraan is dat je fouten niet afstraft. Je kunt ze - heel laagdrempelig - bespreken met je studiegenoten. Dit bevordert het open kijken naar je fouten.'


Regels
Luuk organiseert twee keer twee reviewsessies in zijn module; twee in week 4 en twee in week 8. Tijdens één sessie worden meerdere toetsen besproken. Bij Eriks module wordt er elke maandag getoetst, waarna de review op de vrijdag is. Luuk legt uit dat er, afhankelijk van de moeilijkheid van de toets, bij een reviewsessie tussen de 25% tot 70% van de studenten zitten. ‘Wat neer komt op 30 tot 50 studenten in een sessie.’ Van al deze studenten moeten de rapporten meteen nagekeken worden. Dit vereist dat het rapport kort en krachtig is. ‘Eén tot maximaal twee pagina’s lang,’ geeft Luuk aan. ‘En wanneer het slordig geschreven is, wordt het niet geaccepteerd. Anders is er geen beginnen aan.’ Volgens beiden is het belangrijk om heel helder te zijn over wat er ingeleverd moet worden en welke faciliterende regels er gelden. Bijvoorbeeld dat je voorafgaand aan de reviewsessie het cijfer op de toets ter discussie mag stellen en uitleg mag vragen. Eenmaal begonnen aan de review mag dit niet meer. ‘En je mag niet schrijven op de originele toets,’ vult Luuk aan. Ook over de logistiek moet je van tevoren goed nadenken. ‘Wij maken van tevoren mapjes, waar de originele toets in zit en waar studenten hun nieuwe rapport bij in moeten stoppen.’ Deze mapjes liggen op alfabetische volgorde, zodat studenten hun eigen mapje zelf kunnen zoeken. ‘Dat hebben we echt moeten leren, het was een hels karwei om de goede tentamens op te zoeken, terwijl studenten alle tijd willen gebruiken voor de review.’ Terecht, want wat leren studenten hier veel van. ‘Het is niet voor niets dat de review sessies zo populair zijn!’