FAQ

Wat is het Twents Onderwijsmodel? (TOM)

Projecten

Het TOM kenmerkt zich door integratie van projectonderwijs en andere onderwijsvormen in thematische voltijds onderwijseenheden; de zogenaamde modules. In elke module staat een project centraal. Door de andere moduleonderdelen rond deze projecten te programmeren, ontstaat een geïntegreerd geheel. Studenten worden in hun leerbehoefte gestuurd door het project en kunnen in het project ook het geleerde uit de andere moduleonderdelen toepassen.

In een module worden verschillende moduleonderdelen op een logische manier geclusterd rond een verbindend onderwerp of thema. Zo kunnen verschillende disciplines in een thema samenkomen. Dat gebeurt door een groep studenten een realistische opdracht te geven die in haar uitwerking kennis van deze disciplines veronderstelt. Deze kennis wordt zoveel mogelijk zelfstandig verworven door de groep, onder begeleiding van een tutor. Bepaalde kennis kan ook worden aangeboden in frontaal onderwijs, maar enkel als daar reden toe is. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat de ‘begripsdrempel’ erg hoog is, omdat het als inspirerend wordt ervaren, of omdat een bredere context moet worden gegeven.

Krachten ontdekken
In de visie van de UT moeten haar alumni zich in drie professionele rollen hebben ontwikkeld (de 3 O’s): die van onderzoeker, ontwerper en organisator. Deze rollen vullen elkaar aan. Studenten ontwikkelen in de bacheloropleiding, tijdens de projecten, een academische basis in elk van deze rollen. Verdere specialisatie in een van de drie O’s reserveren we voor de masterfase.

In ieder project staat de ontwikkeling van een of meerdere rollen centraal. Door verschillende modulen te volgen èn door binnen projectgroepen verschillende rollen te nemen kunnen studenten ontdekken waar hun talenten liggen en hun voorkeuren.