FAQ

Waarom een nieuw onderwijsmodel?

De UT wil de student voorbereiden op een wereld die zich steeds sneller technisch ontwikkelt. De beroepen van morgen bestaan nog niet. Daarom is het belangrijk dat studenten hun kennis, inzichten en vaardigheden ook in andere vakgebieden kunnen toepassen. We noemen dit ‘transferable skills’. Bovendien moeten studenten het vanzelfsprekend vinden dat ze zelf kennis vergaren.

Zie ook de pagina's wat is tom? en waarom tom?