FAQ

Zijn er voorkenniseisen bij de modules?

Door een centrale wiskunde- en M&T-leerlijn zullen sommige modules elkaar in een bepaalde volgorde op moeten volgen. Strikte voorkenniseisen voor een module worden echter zoveel mogelijk voorkomen. Welke voorkenniseisen er zijn, verschilt per opleiding. Voor meer informatie kunnen studenten contact opnemen met hun studieadviseur of de vakinformatie voor de module bekijken in de Osiris Course Catalogus.