FAQ

Wat is het voordeel van TOM voor
studenten?

Studenten komen door intensievere studiebegeleiding sneller dan voorheen bij de juiste opleiding terecht. Daardoor wordt het risico op verkeerde keuzes verkleind, en als al verkeerd gekozen wordt dan worden de consequenties tot een minimum beperkt. De opleidingen bieden bovendien meer ruimte om, met name in projecten, eigen interesses en talenten te ontwikkelen. Het onderwijs wordt ook leuker en uitdagender door middel van thematisch projectonderwijs, waarin de student zelf inzichten verwerft kennis direct kan toepassen.