FAQ

Was TOM een bezuinigingsmaatregel?

Het TOM beoogt kwaliteitsslag in het onderwijs en daarbij ook een effectiviteitslag. Het Twents OnderwijsModel moet vooral zorgen dat studenten effectiever kunnen studeren. Een verhoogde effectiviteit wordt bereikt door:

  • Het met en van elkaar leren;
  • Actieve leervormen die ervoor zorgen dat kennis beter beklijft en begrip wordt getest
  • Een gespreide in plaats van gepiekte werkdruk;
  • De verschillende werkvormen en de keuzeruimte in de opleidingen, waardoor tegemoet gekomen wordt aan verschillende leerstijlen en interesses;
  • Regelmatige en snelle feedback;
  • Nauwe samenwerking met medestudenten en staf zorgt voor intrinsieke motivatie;

Door deze manier van onderwijs op de UT zó te profileren, krijgen we een Unique Selling Point. Naast de campus en High Tech Human Touch, nog een reden voor scholieren om te kiezen voor de UT!